Sosiaali ja terveys

Hyvinvointilähete

Enontekiöllä on koulutettuja (5op koulutus) linkkihenkilöitä on 7.
Linkkihenkilötoimintaa koordinoi kunnan hyvinvointiohjaaja, vapaa-ajanpalvelut.


Mistä on kyse hyvinvointilähetteessä?

 

Hyvinvointilähete on toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin. Lähete on sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilön tekemä ohjaus asiakkaalle palveluun, jossa kansalaisyhteiskunnan palvelut otetaan asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa käyttöön.

Hyvinvointilähete tarkoittaa Sinua kuuntelevan ihmisen, linkkihenkilön tukea. Linkkihenkilön kanssa voit pohtia rauhassa ja kiireettä asioitasi. Hän voi tarvittaessa ”linkittää” Sinut vaikka harrastustoimintaan tai lähteä tutustumaan kanssasi kansalaisopiston kurssitarjontaan tai paikallisten järjestöjen toimintaan.

Linkkihenkilö
Linkkihenkilön tärkein tehtävä on tukea Sinua saamaan kiinni asioista, jotka lisäävät hyvinvointiasi. Joskus pelkkä kuunteleminen ja yhdessäolo ovat tärkeintä. Linkkihenkilö ei korvaa sosiaali- ja terveyspalveluita, mutta voi  tukea Sinua tarttumaan erilaisiin haasteisiin elämäntilanteessasi ja selkiyttämään tilannettasi.

Hyvinvointilähetteen käsittely
Lähetteen linkkihenkilölle antaa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen. Linkkihenkilön tuki on määräaikainen (enintään 6kk). Linkkihenkilö ei ole sosiaali- eikä terveysalan työntekijä, mutta häntä koskee vaitiolovelvollisuus. Linkkihenkilö työskentelee työsuhteessa ja toimintaa sanotaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja sen on kotikuntasi perustehtävä. Sinulle linkkihenkilön tuen vastaanottaminen on maksutonta. Tuki tähtää siihen, että tohdit tänä aikana ottaa omat voimavarat käyttöösi. Kun linkkihenkilö tapaa Sinut ensimmäisen kerran, Sinun ei tarvitse tietää, mitä voimavarasi ovat. Useimmiten ne ovat täysi yllätys.

Hyvinvointilähete toimintamallin arviointi

Hyvinvointilähetteen vaikuttavuudesta kerätään tietoa palvelun kehittämiseksi. Vaikuttavuutta arvioidaan positiivisen mielenterveyden mittarin avulla, jonka asiakas täyttää toiminnan alussa, lopussa ja kun asiakkaan ja linkkihenkilön työskentelyn päättymisestä on kulunut 3kk. Mittari on myös työväline linkkihenkilölle asiakkaan tilanteesta keskustelun käymiseen.

Hyvinvointilähetteen esittely