Sosiaali ja terveys

Hyvinvointilähete

Linkki lappilaiseen hyvinvointiin -hanke 2020-2021

-hyvinvointilähete -toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin erilaisissa tarpeissa. Kunnan ja kolmannen sektorin palvelut linkitetään ihmisen tarpeisiin ja toisiinsa, sekä tarjotaan lyhytkestoista henkilökohtaista valmennusta.

Hyvinvointilähete -toimintamallin avulla voidaan vähentää lähetteen saaneiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä jatkossa, kun henkilö kokee vahvempaa elämänhallintaa ja pystyy ottamaan enemmän vastuuta oman terveytensä ylläpitämisestä.

Hyvinvointilähete -toimintamallissa on olennaista ihmisen itsensä määrittelemät tarpeet sekä subjektiivisen hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn parantuminen. Mallissa sovelletaan Iso-Britanniassa kehitettyä ja laajasti käytettyä Social prescribing-toimintamallia ensimmäisenä Suomessa.

Lapin sairaanhoitopiiri hallinnoi hanketta ja kehittämistyö tapahtuu Kemijärven kaupungin sekä Enontekiön ja Muonion kuntien alueilla. Hankkeeseen osallistuvat Lapin AMK ja Lapin Yliopisto. Muita sidosryhmiä ovat mm. Poske, Sotu ry, High five hanke (Kemijärvi). Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hanketta terveyden edistämisen määrärahoista.

 

Mika Heikkilä

Projektipäällikkö

040 358 1762

mika.heikkila@lshp.fi

 

Tarja Mouhi

Projektisuunnittelija

040 678 5747

tarja.mouhi@lshp.fi

Miia Palo

Ylilääkäri

040 653 2728

miia.palo@lshp.fi

Hyvinvointilähete on toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin. Lähete on sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilön tekemä ohjaus asiakkaalle palveluun, jossa kansalaisyhteiskunnan palvelut otetaan asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa käyttöön.

Hyvinvointilähete tarkoittaa Sinua kuuntelevan ihmisen, linkkihenkilön tukea. Linkkihenkilön kanssa voit pohtia rauhassa ja kiireettä asioitasi. Hän voi tarvittaessa “linkittää” Sinut vaikka harrastustoimintaan tai lähteä tutustumaan kanssasi kansalaisopiston kurssitarjontaan tai paikallisten järjestöjen toimintaan.

Linkkihenkilö
Linkkihenkilön tärkein tehtävä on tukea Sinua saamaan kiinni asioista, jotka lisäävät hyvinvointiasi. Joskus pelkkä kuunteleminen ja yhdessäolo ovat tärkeintä. Linkkihenkilö ei korvaa sosiaali- ja terveyspalveluita, mutta voi  tukea Sinua tarttumaan erilaisiin haasteisiin elämäntilanteessasi ja selkiyttämään tilannettasi.

Hyvinvointilähetteen käsittely
Lähetteen linkkihenkilölle antaa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen. Linkkihenkilön tuki on määräaikainen (enintään 6kk). Linkkihenkilö ei ole sosiaali- eikä terveysalan työntekijä, mutta häntä koskee vaitiolovelvollisuus. Linkkihenkilö työskentelee työsuhteessa ja toimintaa sanotaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja sen on kotikuntasi perustehtävä. Sinulle linkkihenkilön tuen vastaanottaminen on maksutonta. Tuki tähtää siihen, että tohdit tänä aikana ottaa omat voimavarat käyttöösi. Kun linkkihenkilö tapaa Sinut ensimmäisen kerran, Sinun ei tarvitse tietää, mitä voimavarasi ovat. Useimmiten ne ovat täysi yllätys.

Hyvinvointilähete toimintamallin arviointi

Hyvinvointilähetteen vaikuttavuudesta kerätään tietoa palvelun kehittämiseksi. Vaikuttavuutta arvioidaan positiivisen mielenterveyden mittarin avulla, jonka asiakas täyttää toiminnan alussa, lopussa ja kun asiakkaan ja linkkihenkilön työskentelyn päättymisestä on kulunut 3kk. Mittari on myös työväline linkkihenkilölle asiakkaan tilanteesta keskustelun käymiseen.

Linkki lappilaiseen hyvinvointiin –hanke kerää hyvinvointilähetteen saaneiden kokemuksia myös haastattelemalla. Tutkimukseen osallistumisesta kysytään asiakkaalta erikseen kirjallista lupaa ja tutkimukseen osallistumisesta kieltäytyminen ei ole este hyvinvointilähete palvelun saamiselle.

https://www.lpshp.fi/media/hyvinvointilahete.pdf