Kunta ja hallinto

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kuntakonsernia ja kunnan hallintoa ja taloutta kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden ja myöntämien resurssien mukaan sekä vastaa kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisesta kehittämisestä ml. kuntien välinen yhteistoiminta.

Kunnanhallitus valmistelee valtuuston päätettävät asiat, ellei muuta ole säädetty ja vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kunnanhallitus valvoo kunnan taloudellista tilannetta ja arvioi sitä koskevia muutospaineita sekä tekee esityksiä toimintojen muuttamisesta vastaamaan käytössä olevia resursseja.

Kunnanhallitus vastaa koko kuntaorganisaatiota koskevista kehittämishankkeista sekä kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä koskevien hankkeiden täytäntöönpanosta.

Kunnanhallitus käyttää kunnan ohjausvaltaa kuntakonsernissa ja antaa tarvittaessa sitovia ohjeita kuntaorganisaatiolle ja kuntaa eri yhtiöiden, yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Kunnanhallitus valvoo kunnan ja kuntalaisten etua.

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@enontekio.fi, niillä henkilöillä joilla on sähköposti.

Kunnanhallitus 2021-2025

Jäsenet

Leena Palojärvi, puheenjohtaja, 040 751 2859
Pekka Tjäderhane
Elli-Maria Kultima
Jarno Viitanen
Janne Näkkäläjärvi
Kari-Pekka Stoor
Helinä Hautamäki

 

Varajäsenet

Ulla Keinovaara
Daniela Huber
Juha-Pekka Mäntyvaara
Oula-Matti Palojärvi
Tytti Valkeapää
Emilia Lyttinen
Heikki Järvistö