Kunta ja hallinto

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kuntakonsernia ja kunnan hallintoa ja taloutta kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden ja myöntämien resurssien mukaan sekä vastaa kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisesta kehittämisestä ml. kuntien välinen yhteistoiminta.
Kunnanhallitus valmistelee valtuuston päätettävät asiat, ellei muuta ole säädetty ja vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kunnanhallitus valvoo kunnan taloudellista tilannetta ja arvioi sitä koskevia muutospaineita sekä tekee esityksiä toimintojen muutta-misesta vastaamaan käytössä olevia resursseja.

Kunnanhallitus vastaa koko kuntaorganisaatiota koskevista kehittämishankkeista sekä kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä koskevien hankkeiden täytäntöönpanosta.

Kunnanhallitus käyttää kunnan ohjausvaltaa kuntakonsernissa ja antaa tarvittaessa sitovia ohjeita kuntaorganisaatiolle ja kuntaa eri yhtiöiden, yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Kunnanhallitus valvoo kunnan ja kuntalaisten etua.

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@enontekio.fi, niillä henkilöillä joilla on sähköposti.

KUNNANHALLITUS 1.6.2017-31.5.2018

Jäsen
pj Elli-Maria Kultima
I vpj Janne Näkkäläjärvi
II vpj Jaakko Alamattila
Outi Kurkela
Leena Palojärvi
Elina Rousu-Karlsen
Unto Kultima

 

Varajäsen
Ulla Keinovaara
Berit-Ellen Juuso
Piia Juuso
Santeri Kirkkala
Kari Kotavuopio
Taru Mäkitalo
Pentti K. Keskitalo