Asuminen ja ympäristö

Enontekiön Vesihuolto Oy

Tiedotteet


Tiedote 25.3.2020

Desinfioivat puhdistusliinat ja kosteuspyyhkeet voivat tukkia viemäreitä

Desinfioivat puhdistusliinat, nenäliinat, talouspaperit  muut vastaavat hygieniatuotteet tulee käytön jälkeen laittaa sekajätteisiin. Wc-pönttöön huuhdeltuina nämä aiheuttavat helposti tukoksia viemäriputkissa ja jätevedenpumppaamoilla. Päinvastoin kuin vessapaperi, nämä tuotteet on suunniteltu niin, että ne eivät hajoaisi kastuessaan.


Tiedote 5 (25.5.2019)

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto
Pl 60, 99601 Sodankylä

Enontekiön vesi Oy:n asiakkaat Kilpisjärven kylällä

ENONTEKIÖN VESI OY:N KILPISJÄRVEN ETELÄOSAN VEDENJAKELUALUEELLA KEITTOKEHOITUKSEN PURKU

Kaikki ruoka – ja juomaveden keittokehotus on purettu lauantaina 25.5.2019  Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueella. Verkostoklooraus on lopetettu lauantaina 25.5.2019.

Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueen vedenottamon kaivo 1 vedestä ja verkostovedestä on otettu viimeisimmät vesinäytteet tiistaina 21.5.2019 ja torstaina 23.5.2019. Valmistuneiden vesituloksien perusteella keittokehotus on purettu ja verkostoveden klooraus on lopetettu 25.5.2019. Koliformisia bakteereita ja Escherichia coli – bakteereita ei ollut kaivovedessä eikä verkostovedessä.
Enontekiön Vesihuolto Oy toimittaa vettä Enontekiön kunnan Kilpisjärven kylän alueella kahdella erillisellä vedenjakelualueella. Vedenlaatuongelma on ollut ainoastaan eteläosan vedenjakelualueella.
Vedenlaatuongelman aikaan veden käyttäjillä on esiintynyt vatsaoireita kuten vatsakipuja ja pahoinvoinnin tunnetta, harvemmalla oksentelua tai ripulia. Otetuissa potilasnäytteissä ei kuitenkaan ole löytynyt taudinaiheuttajabakteereja, viruksia tai loisia, jotka olisivat vahvistaneet yhteyden talousveteen.
Lumen sulamisvedet ovat vaikuttaneet kaivo 1 veden laatuun aiheuttaen vedenlaatuongelman verkostovedessä. Maastokatselmuksessa 16.5.2019 on löytynyt yksi avoin pohjavesiputki, jota kautta lumen sulamisvedet ovat voineet vaikuttaa kaivo 1 kohdalla pohjaveteen. Vaikutus ei ole ulottunut vedenottamon kaivo 2 vedenlaatuun.

Lisätietoja:
Terveystarkastaja Tuula Yli-Ilkka, puh. 0400 396 863, tuula.yli-ilkka@sodankyla.fi ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Lämsä, puh. 0400 393 798, kimmo.lamsa@enontekio.fi

NORSK

Outi Romakkaniemi
Ympäristöterveyspäällikkö


Tiedote 4 (17.5.2019)

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto
Pl 60, 99601 Sodankylä

Enontekiön vesi Oy:n asiakkaat Kilpisjärven kylällä

RUOKA- JA JUOMAVESI ON EDELLEEN KEITETTÄVÄ ENONTEKIÖN VESI OY:N KILPISJÄRVEN ETELÄOSAN VEDENJAKELUALUEELLA

Kaikki ruoka – ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueella on voimassa toistaiseksi.

Enontekiön Vesihuolto Oy toimittaa vettä Enontekiön kunnan Kilpisjärven kylän alueella kahdella erillisellä vedenjakelualueella. Vedenlaatuongelma on ainoastaan eteläosan vedenjakelualueella.

Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueen vedenottamon kaivovesistä ja verkostovedestä on otettu vesinäytteet tiistaina 14.5.2019. Valmistuneiden tuloksen mukaan koliformisia bakteereita oli yhdessä verkostovesinäytteessä. Escherichia coli –balteereita ei ollut kaivovesissä eikä verkostovedessä. Verkostovesinäytteitä otettiin neljästä vesipisteestä eripuolilta verkostoa.

Verkostoveden klooraus aloitettiin 2.5.2019 ja se jatkuu toistaiseksi. On tärkeää, että myös kiinteistöillä huuhdellaan kiinteistöjen vesijohto jokaisesta vesipisteestä kloorin vaikutuksen varmistamiseksi. Kloori tuhoaa haitalliset bakteerit. Kloorin haju tuntuu vedessä ja sitä voi sellaisenaan käyttää mm. peseytymiseen, mutta juomavesi sekä ruuan valmistukseen käytettävä vesi on edelleen keitettävä. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi, että vedenkeitin ja kahvinkeitin ei keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäähdytetyllä vedellä.

Klooraamatonta puhdasta talousvettä saa Kilpisjärven paloaseman ja päivisin Kilpisjärven Nesteen paikoitusalueen vedenjakelupisteistä.

Lumen sulamisvedet ovat vaikuttaneet kaivo 1 veden laatuun aiheuttaen vedenlaatuongelman verkostovedessä.  Maastokatselmuksessa 16.5.2019 on löytynyt yksi avoin pohjavesiputki, jota kautta lumen sulamisvedet ovat voineet vaikuttaa kaivo 1 kohdalla pohjaveteen. Vaikutus ei ole ulottunut kaivo 2 vedenlaatuun.

Selvitystyötä jatketaan yhteistyössä Enontekiön Vesihuolto Oy:n kanssa. Enontekiön Vesihuolto Oy:n asiakkaita tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja selvitystyön etenemisestä.

Lisätietoja:
Terveystarkastaja Tuula Yli-Ilkka, puh. 0400 396 863, tuula.yli-ilkka@sodankyla.fi ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Lämsä, puh. 0400 393 798, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Outi Romakkaniemi
Ympäristöterveyspäällikkö

 


Tiedote 3 (10.5.2019)

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto
Pl 60, 99601 Sodankylä

Enontekiön vesi Oy:n asiakkaat Kilpisjärven kylällä

RUOKA- JA JUOMAVESI ON EDELLEEN KEITETTÄVÄ ENONTEKIÖN VESI OY:N KILPISJÄRVEN ETELÄOSAN VEDENJAKELUALUEELLA

Kaikki ruoka – ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueella on voimassa toistaiseksi.

Ailakkavaaran vedenottamolta 8.5.2019 otetuista kaivovesinäytteistä ei ole löytynyt koliformisia, Escherichia coli- tai enterokokki-bakteereja. Verkoston desinfiointia jatketaan toistaiseksi. Vedenottamolta ja verkostosta otetaan seuraavat näytteet viikolla 20.

Toistaiseksi 8 henkilöä on ilmoittanut vatsaoireistaan perusterveydenhuoltoon. Oireiden aiheutumista talousvedestä ei voida poissulkea.

Puhdasta talousvettä voi edelleen noutaa Kilpisjärven paloasemalle järjestetystä vedenjakelupisteestä sekä päivisin Nesteen huoltoaseman paikoitusalueelta.

Selvitystyö tilanteen selvittämiseksi tehdään yhteistyössä Enontekiön Vesihuolto Oy:n kanssa. Enontekiön Vesihuolto Oy:n asiakkaita tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja selvitystyön etenemisestä.

Lisätietoja:
Terveystarkastaja Tuula Yli-Ilkka, puh. 0400 396 863, tuula.yli-ilkka@sodankyla.fi ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Lämsä, puh. 0400 393 798, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Outi Romakkaniemi
Ympäristöterveyspäällikkö


Tiedote 2 (3.5.2019)

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto
Pl 60, 99601 Sodankylä

Enontekiön vesi Oy:n asiakkaat Kilpisjärven kylällä

RUOKA- JA JUOMAVESI ON EDELLEEN KEITETTÄVÄ ENONTEKIÖN VESI OY:N KILPISJÄRVEN ETELÄOSAN VEDENJAKELUALUEELLA

Kaikki ruoka – ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueella on voimassa toistaiseksi.

Kilpisjärven eteläiseltä vedenjakelualueelta 1.5.2019 otetuista näytteistä on käynyt ilmi, että sekä verkostosta että vedenottamon toisesta kaivosta on löytynyt Escherichia coli-bakteeria sekä koliformisia bakteereja. Tämä on merkki siitä, että vedessä voi olla tautia aiheuttavia mikrobeja. Veden laatuongelman syynä pidetään sulamisvesien vaikutusta vedenottamon 1. kaivon veteen.

Verkostoveden desinfiointia jatketaan Enontekiön Vesihuolto oy:n toimesta toistaiseksi. Kloorin haju tuntuu vedessä, mutta sitä voi sellaisenaan käyttää mm. peseytymiseen, mutta juomavesi sekä ruuan valmistukseen käytettävä vesi tulee edelleen keittää. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi, että vedenkeitin ja kahvinkeitin ei keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäähdytetyllä vedellä. Verkostoa kloorattaessa voi esiintyä painehäiriöitä.
Puhdasta talousvettä voi noutaa Kilpisjärven paloasemalle järjestetystä vedenjakelupisteestä sekä päivisin Pulmusentie 1.

Selvitystyö tilanteen selvittämiseksi tehdään yhteistyössä Enontekiön Vesihuolto Oy:n kanssa. Enontekiön Vesihuolto Oy:n asiakkaita tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja selvitystyön etenemisestä.

Lisätietoja:
Terveystarkastaja Tuula Yli-Ilkka, puh. 0400 396 863, tuula.yli-ilkka@sodankyla.fi ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Lämsä, puh. 0400 393 798, kimmo.lamsa@enontekio.fi.

Outi Romakkaniemi
Ympäristöterveyspäällikkö


Tiedote 1  (1.5.2019)

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto
Pl 60, 99601 Sodankylä

Enontekiön vesi Oy:n asiakkaat Kilpisjärven kylällä

RUOKA- JA JUOMAVESI ON KEITETTÄVÄ ENONTEKIÖN VESI OY:N KILPISJÄRVEN ETELÄOSAN VEDENJAKELUALUEELLA

Kaikki ruoka – ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueella on voimassa toistaiseksi.
Enontekiön Vesihuolto Oy toimittaa vettä Enontekiön kunnan Kilpisjärven kylän alueella kahdella erillisellä vedenjakelualueella. Vedenlaatuongelma on ainoastaan eteläosan vedenjakelualueella.
Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueen verkostovedessä voi olla tautia aiheuttavia mikrobeja, sillä maanantaina 29.4.2019 otetuista vesinäytteistä on löydetty Escherichia coli -bakteereita. Tämän bakteerin esiintyminen vedessä on merkki ulosteperäisestä saastumisesta. Syytä Escherichia coli – bakteerin esiintymiseen talousvedessä ei ole tiedossa. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto on antanut veden keittokehotuksen 1.5.2019. Tilanteen kartoittamiseksi Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto ottaa tänään 1.5.2019 vedenottamolta ja eri puolilta verkostoa lisää vesinäytteitä.
Talousveden klooraus verkostossa aloitetaan torstaina 2.5.2019. Kloori tuhoaa haitalliset bakteerit. Kloorin haju tuntuu selvästi vedessä. Klooripitoista vettä voi käyttää keitettynä ruoka- ja juomavetenä. Veden klooripitoisuus on kuitenkin niin matala, että kloori ei aiheuta terveyshaittaa esim. peseytymisen yhteydessä. Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, ellei siinä ole poikkeavaa väriä tai muuta poikkeavaa hajua. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi vedenkeitin ja kahvinkeitin ei keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäähdytetyllä vedellä. Verkostoa kloorattaessa voi esiintyä painehäiriöitä.
Puhdasta talousvettä saa Kilpisjärven paloasemalle järjestetystä vedenjakelupisteestä.
Selvitystyö tilanteen selvittämiseksi tehdään yhteistyössä Enontekiön Vesihuolto Oy:n kanssa. Enontekiön Vesihuolto Oy:n asiakkaita tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja selvitystyön etenemisestä.
Lisätietoja:
Terveystarkastaja Tuula Yli-Ilkka, puh. 0400 396 863, tuula.yli-ilkka@sodankyla.fi ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Lämsä, puh. 0400 393 798, kimmo.lamsa@enontekio.fi.

 

Outi Romakkaniemi
Ympäristöterveyspäällikkö

 


 


Tiedote Enontekiön Vesihuolto Oy:n kuluttajille

 

 

 

Testausselosteet

Saananjuuren vedenottamo