Asuminen ja ympäristö

Tonttien varausehdot

Tontit luovutetaan varaamisjärjestyksessä aikaisemman käytännön mukaisesti. Varaus on voimassa ½ vuotta, johon voidaan erityisistä syistä myöntää enintään ½ vuotta jatkoaikaa. Kauppakirja on allekirjoitettava varaussopimuksen voimassaoloaikana. Varausmaksu on 1 % kauppahinnasta. Jatkoajalta peritään myös saman suuruinen varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle.

Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen kauppakirjassa määrätty rakennus. Jos rakennusta ei ole rakennettu kun 5 vuotta on kulunut kaupasta, palautetaan tontti kunnalle kauppahinnalla, josta vähennetään kunnan kuluina 2000 euroa.

Tonttien varaus ja myynti avataan kaavan voimaantulokuulutuksella.

Lisätietoja tonteista antaa Enontekiön kunnan tekninen osasto.