Asuminen ja ympäristö

Tonttien hakuohjeet

Enontekiön kunnan tontteja haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä haettavan tontin tiedot (kortteli ja rakennuspaikan numero) sekä hakijoiden nimi- ja osoitetiedot. Hakijaksi tulee merkitä henkilö tai henkilöt, joiden nimiin maanvuokrasopimus tai kauppakirja halutaan tehtävän. Hakemus voi olla esimerkiksi vapaamuotoinen sähköposti ja se toimitetaan Enontekiön kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)enontekio.fi.

Osa tonteista voidaan asettaa määräajaksi yleiseen hakuun. Määräaikahausta tiedotetaan kunnan internetsivuilla ja paikallislehdessä. Jos hakuaikana samaan tonttiin on useampia hakijoita, tontinsaaja valitaan arpomalla. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida arvonnassa. Yleisen haun jälkeen vapaaksi jääneet tontit siirtyvät jatkuvaan hakuun.

Jatkuvassa haussa olevat tontit varataan ensimmäiselle hakijalle.

Tontteja on mahdollista myydä myös tarjouskilpailun perusteella.

Lisätietoja antaa:
maankäyttöinsinööri eanangeavahusinšenevra
Kai Takkunen 040 5716537 kai.takkunen(at)enontekio.fi