Asuminen ja ympäristö

Maapoliittinen ohjelma

Enontekiön kunnan maapoliittinen ohjelma on strateginen asiakirja, jossa kunnanvaltuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja toimenpidesuositukset sekä reunaehdot maapoliittisten toimenpiteiden käyttämiseksi, jotta strategian mukaiset tavoitteet saavutetaan. Ohjelman keskeisenä päämääränä on sitouttaa kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt yhteisiin maapoliittisiin tavoitteisiin. Ohjelma on myös julkinen asiakirja, josta jokainen kuntalainen tai muu asianosainen voi saada informaatiota kunnan maapoliittisista toimintalinjoista.

Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt maapoliittisen ohjelman kokouksessaan 8.11.2023 § 98.

Enontekiön kunnan maapoliittinen ohjelma (pdf, 677 kt)

Eanodaga gieldda eananpolitihkalaš prográmma (pdf, 744 kt)