Asuminen ja ympäristö

Ympäristö

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä ovat ympäristönsuojeluvalvonnan osalta mm. lupahakemusten ja ilmoitusten tarkastus, valvontatarkastukset, määräysten antaminen, ympäristön tilan seuranta, lausuntojen antaminen sekä kuntalaisten neuvonta.

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja Arto Kantola
puh. 0400 168885
arto.kantola@enontekio.fi

Enontekiön kunnan ympäristonsuojelumääräykset

Jätevesijärjestelmä

Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli jätevesien määrä on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Tällöin poikkeuslupaa tulee hakea Enontekiön kunnan ympäristöviranomaiselta. Poikkeuslupa myönnetään korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Tiedote haja asutuksen jätevesien käsittelyvaatimuksista

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä

Selvitys jätevesijärjestelmästä (liite 2)

Selvitys kiinteistöjen jätevesien vähäisyydestä (liite 3A)

Selvitys kiinteistöjen liittämisestä viemäriverkkoon (liite 3B)

Selvitys kiinteistön haltijan korkeasta iästä ja muista elämäntilanteeseen liittyvistä erityisistä tekijöistä (liite 3C)

Selvitys kiinteistöjen haltijoiden työttömyydestä, sairaudesta ja sosiaalisesta suoritusesteestä (liite 3D)

Poikkeamishakemukseen on liitettävä mukaan asemapiirros, josta ilmenee rakennusten, jäteveden käsittelyjärjestelmien ja purkupaikkojen sijainnit, sekä rajat ja talousvesikaivot. Jokaista jäteveden käsittely- tai purkujärjestelmää kohti täytetään oma Liite 2 -lomake.