Asuminen ja ympäristö

Ympäristö

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä ovat ympäristönsuojeluvalvonnan osalta mm. lupahakemusten ja ilmoitusten tarkastus, valvontatarkastukset, määräysten antaminen, ympäristön tilan seuranta, lausuntojen antaminen sekä kuntalaisten neuvonta.

Yhteystiedot

Rakennusmestari-ympäristönsuojelusihteeri Kalevi Keskitalo
puh. 040-755 6074
kalevi.keskitalo@enontekio.fi

Enontekiön kunnan ympäristonsuojelumääräykset

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä