Kunta ja hallinto

Organisaatio ja hallinto

Kunnanvaltuusto

Ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Enontekiöllä valtuustossa on 17 valtuutettua.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus (7 jäsentä) vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.
Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.

Lautakunnat

Tarkastuslautakunta (5 jäsentä)
Hyvinvointilautakunta (7 jäsentä)
Elinvoimalautakunta (7 jäsentä)
Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)
Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta


Kunnanjohtaja

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa sekä toimii kunnanviraston päällikkönä. Kunnanjohtaja toimii konsernin johtajana.


Toimialat

Hallinto
Toimiala tuottaa keskitetysti kuntaorganisaation tarvitsemia yleis- ja taloushallintopalveluita.

Infrastruktuuri
Toimiala tuottaa, hankkia ja järjestää rakentamisen, kiinteistönhoidon, yhdyskuntatekniikan, ympäristönhoidon, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden palveluja sekä edistää luontaisen ja rakennetun ympäristön monimuotoisuuden, viihtyvyyden ja hyvän rakennustavan säilymistä.

Kehitys ja elinvoima
Toimiala vastaa kunnan elinkeino- ja yrityspalveluista, elinkeinoelämän kehittämishankkeista sekä koordinoi erilaisia tapahtumia. Myös kunnan matkailun kehittäminen ja yhteismarkkinoinnin koordinointi kuuluvat sen tehtäviin.

Kulttuuri
Toimiala vastaa kirjastopalveluista, koordinoi kulttuurihankkeita, välittää tietoa paikallisista kulttuuritoimijoista, tapahtumien järjestämisen käytännöistä ja käytettävissä olevista resursseista. Toimiala tuottaa kultturitapahtumia yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Opetus
Toimiala vastaa opetuksen järjestämisestä kyläkouluilla ja Hetan koulukeskuksessa.

Perusturva
Toimiala vastaa sosiaalipalvelujen järjestämisestä.

Vapaa-aika
Toimiala järjestää liikuntapalevluja lapsille ja nuorille, aikuisille ja ikäihmisille, tukee paikallisita järjestö- ja yhdistystoimintaa sekä koordinoi nuorisotyät.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus tarjoaa alle oppivelvollisuusikäiselle lapselle turvallisen hoitopaikan vanhempien työn tai opiskelun ajaksi.

Viestintä
Toimialan tehtävänä on kertoa kuntalaisille ja sidosryhmille kunnan palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista.  Viestintä tukee asukkaiden hyvää elämää Enontekiöllä kunnan strategisten linjausten mukaisesti.