Asuminen ja ympäristö

Rakennusvalvonta

Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely (lupaprosessin kulkuun tietoa rakennuslupa.fi)

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan seuraavat toimenpiteet edellyttävät lupaa rakennusvalvontaviranomaiselta:
– rakennuslupa
– toimenpidelupa
– rakennuksen purkamislupa
– maisematyölupa
– ilmoitusmenettelyn käyttäminen
– poikkeamismenettely, suunnittelutarveratkaisu

Olemme ottaneet rakennusvalvonnassa käyttöön valtakunnallisen sähköisen asiointipalvelun Lupapiste.fi.

Palvelun kautta asioiminen on nopeaa ja helppoa. Ensimmäistä kertaa kirjautuessa Lupapisteeseen, täytyy käyttäjien henkilöllisyys varmistaa verkkopankkitunnuksen tai mobiilivarmenteen avulla, koska Lupapisteessä käsitellään luottamuksellisia ja luvanvaraisia tietoja. Lupapisteen kautta käsitellään myös työnjohtaja-asiat. Hakijan tulee huolehtia siitä, että kaikki hankkeeseen tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa. Lupahakemusta voi kuitenkin täydentää hakemuksen jättämisen jälkeenkin tai jättää sen kautta neuvontapyynnön. Lupapisteen käytöstä ohjeita löytyy Lupapiste-palvelusta.

Rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä voit myös ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan.

Rakennustarkastaja
0400 168885
arto.kantola@enontekio.fi

Toimistosihteeri
040 7669 832
marja-leena.saukkonen@enontekio.fi

Rakennus- ja toimenpideluvitukseen liittyviä lomakkeita

Valvontakortti

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta

Rakennuksen käyttöönoton tarkistuslista

Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksat löytyvät täältä rakennuslupataksa 1.5.2014 alkaen.

Huomioithan, että luvanhakijan tulee huolehtia rakennusluvassa määrättyjen katselmusten tilaamisesta. Katselmukset on pidettävä rakennusluvan voimassaoloaikana. Mikäli loppukatselmusta ei pidetä rakennusluvan voimassaoloaikana, se raukeaa.

Rakennusvalvonnan julkipanot

Julkipanolistat ovat virallisesti nähtävillä sähköisessä muodossa Lupapiste.fi:ssä.

Rakennusvalvonnan julkipanot >>