Yrittäminen ja elinvoima

Enontekiön kylät –hanke – hanke on päättynyt

Hankenumero 185125. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022-30.9.2023.

Enontekiön kylät ovat omaleimaisia. Laajassa kunnassa maantiede tuo vaihtelevuutta kylien luontoon ja elinkeino- ja ikärakenne vaihtelevat kylien välillä. Näin kylien vetovoimatekijät vaihtelevat toisistaan ja kaikki edellä mainitut tekijät tuovat kyliin yksilölliset kehittämistarpeet.

Enontekiön kylät -hankkeella kylät saavat tunnistettua omat vahvuutensa ja löydettyä oman tarinansa. Lisäksi kylät kartoittavat kehittämisen tarpeet ja ryhtyvät työstämään niitä valmiuksien mukaan eteenpäin. Hankkeessa tuetaan kylistä kertovaa viestintää ja hyödynnetään sitä kylien oman viestimisen ohella kunnan viestinnässä sekä matkailumarkkinoinnissa. Hankkeessa tarkastellaan asioita myös matkailun kannalta; miten kylät tai yrittäjyyttä suunnittelevat kyläläiset voivat lisätä osallisuutta alueella tapahtuvassa kotimaan ja ulkomaan matkailussa.

Enontekiön kylät -hankkeessa järjestetään kaikille kylille työpajoja, joissa kartoitetaan kylän omaa identiteettiä, olemassa olevia vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Projektipäällikkö tukee ja ohjaa kyliä toimenpiteissä ja kokoaa tietoa. Ostopalveluilla hankitaan lisäosaamista kylille nousseiden tarpeiden ja kylistä viestimisen tueksi.

Hankkeen toimenpiteet lisäävät kylissä asukkaiden osallisuutta, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja tietoa omasta kylästä sekä keinoista toteuttaa kehittämistarpeita. Nämä kaikki yhdessä lisäävät kylien vetovoimaisuutta, asukkaiden elämisen laatua sekä tuo lisää mahdollisuutta uudelle yritystoiminalle kylissä.

Hankkeen rahoitus yhteensä 150 000 €, josta tukiosuutta 135 000 € ja talkootyönä tehtävä osuus 15 000 €. Rahoituksen myöntää Leader Tunturi-Lappi. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Enontekiön kunta.

Hankkeen yhteyshenkilö:

Sasmo Kangassalo
sasmo.kangassalo@enontekio.fi
Puh. 040 665 1442