Asuminen ja ympäristö

Kilpisjärven tontit

Enontekiön kunnalla on vapaana Kilpisjärvellä kaksi pientalotonttia (kaavamerkintä AP) Harjukujalla ja neljä matkailupalvelujen tonttia (kaavamerkintä RM) Naalintiellä. AP -merkintä mahdollistaa myös rivitalon rakentamisen.

Kilpisjärven vapaat tontit kartalla (paikkatietoikkunan karttajulkaisu)

Harjukujan vapaat AP tontit

Kilpisjärven kortteli 25 asemakaavan muutos (pdf, 1 Mt)

kartta

AP Asuinpientalojen korttelialue.
II Roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun.

 

kortt/
rak.paikka
kaava-
määr.
ala m2  rak.oikeus
k-m2/as.
€ yht. vv-liitt.
€/k-m2
vv-liitt. € yht. luovutus-
hinta yht.
varaus-
tilanne
25/1 AP II 3568 971 97100,00 18,52 17982,92 115082,92 vapaa
25/2 AP II 3778 1029 102900,00 18,52 19057,08 121957,08 varattu

Naalintien vapaat RM tontit

Kilpisjärven kyläalueen asemakaavan muutos (pdf, 3 Mt)

kartta

RM Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
 I Roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun.
I u ½ Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

 

kortt/
rak.paikka
kaava-
määr.
ala m2  rak.oikeus
k-m2/as.
€ yht. vv-liitt.
€/k-m2
vv-liitt. € yht. luovutus-
hinta yht.
varaus-
tilanne
7/4 RM I u½ 4153 800 100000,00 12,36 9888,00 109888,00 vapaa
47 RM I u½ 1977 800 100000,00 12,36 9888,00 109888,00 vapaa
48/1 RM I u½ 4503 1500 165000,00 12,36 18540,00 183540,00 vapaa
48/2 RM I u½ 2095 800 100000,00 12,36 9888,00 109888,00 vapaa