Sosiaali ja terveys

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi tarvitsevat vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaisia palveluja, tai omaishoidon tukea.

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Yleisten sosiaalipalveluiden lisäksi vammainen henkilö voi tarvita erityispalveluja esim. asunnon muutostöiden tukemista ja asunnon varustamista tarvittavin apuvälinein.

Vaikeavammainen henkilö voi saada liikkumiseen, viestintään ja vapaa-ajan toimintoihin tarvittaviin apuvälineisiin avustusta sosiaalitoimesta.

Palveluita haetaan tällä lomalkkeella, Ilmoitus sosiaalipalveluiden tarpeesta, ALMMUHUS SOSIALABALVALUSAID DARBBUS

Tiedustelut: Johtava sosiaalityöntekijä/ Jođiheaddji sosiálabargi Anne-Maria Näkkäläjärvi
Puh. 040-532 6594
Email: anne.nakkalajarvi(at)lapha.fi