Sosiaali ja terveys

Aspa-koti Riekonmarja

ASPA edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveys-kuntoutujien mahdollisuuksia asettua asumaan lähelle palveluja omaan kotiin turvallisessa elinympäristössä. Asumispalvelut vaihtelevat ympärivuorokautisesta tiiviistä palveluasumisesta tuettuun asumiseen.

Asumispalvelut mahdollistavat asiakkaiden itsenäisen asumisen sujuvuuden ja ne rahoitetaan kuntien toimesta joko yksilöllisin maksusitoumuksin tai ostopalvelusopi-muksella.

Tiedustelut:
Aspa-kodin johtaja Outi Niemelä
ASPA Palvelut Oy
Ounastie 125 A 8, 99400 Enontekiö
puh. 040 837 6546

Lisätietoa:
http://www.aspa.fi/enontekio