Kunta ja hallinto

Kunnanvaltuusto

Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on kuntalaissa tai muussa laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä.

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@enontekio.fi, niillä henkilöillä joilla on sähköposti.

KUNNANVALTUUSTO 1.6.2017 – 31.5.2021

Alatörmänen Seppo, pj,  KESK
Eira Birgitta, I vpj,  VIHR
Mäntyvaara Juha-Pekka, II vpj,  KESK
Alamattila Jaakko, KESK
Hautamäki Helinä, KOK
Juuso Piia, KESK
Keinovaara Ulla, KESK
Keskitalo Pentti K., KESK
Kirkkala Santeri, KOK
Kultima Elli-Maria, KESK
Kultima Unto, KESK
Kurkela Outi, KD
Mäkitalo Taru, KOK
Näkkäläjärvi Janne, YL JS
Palojärvi Leena, KESK
Ranta Hannu, YL JS
Rousu-Karlsen Elina, KOK