Kunta ja hallinto

Kunnanvaltuusto

Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on kuntalaissa tai muussa laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä.

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@enontekio.fi, niillä henkilöillä joilla on sähköposti.

Kunnanvaltuusto 2021-2025

Outi Kurkela, KD, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Jarmo Näkkäläjärvi, YLEÄ, 1. varapuheenjohtaja
Sari Norrgård, KESK, 2. varapuheenjohtaja
Satu-Marja Eira-Keskitalo, YLEÄ
Helinä Hautamäki, KOK
Per-Oula Juuso, JSYL
Ulla Keinovaara, YLEÄ
Elli-Maria Kultima, KESK
Janne Laakkonen, KOK
Anja-Maija Lundell, VIHR
Juha-Pekka Mäntyvaara, KESK
Janne Näkkäläjärvi, JSYL
Leena Palojärvi, YLEÄ
Kari-Pekka Stoor, PS
Pekka Tjäderhane, KOK
Jarno Viitanen, YLEÄ

Birgitta Eira, VIHR