Kunta ja hallinto

Kunnanvaltuusto

Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on kuntalaissa tai muussa laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä.

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@enontekio.fi, niillä henkilöillä joilla on sähköposti.

Kunnanvaltuusto 2021-2025

Jarmo Näkkäläjärvi, YLEÄ, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Juha-Pekka Mäntyvaara, KESK, 1. varapuheenjohtaja
Kari-Pekka Stoor, PS, 2. varapuheenjohtaja
Satu-Marja Eira-Keskitalo, YLEÄ
Helinä Hautamäki, KOK
Per-Oula Juuso, JSYL
Ulla Keinovaara, YLEÄ
Elli-Maria Kultima, KESK
Janne Laakkonen, KOK
Anja-Maija Lundell, VIHR
Sari Norrgård, KESK
Janne Näkkäläjärvi, JSYL
Leena Palojärvi, YLEÄ
Outi Kurkela, KD
Pekka Tjäderhane, KOK
Jarno Viitanen, YLEÄ                                                                                                                                                                        Birgitta Eira, VIHR