Asuminen ja ympäristö

Vireillä olevat kaavat

Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos; Tervatieva
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 6.7.2022.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos; Saajontie
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 18.5.2022.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hommakankaan asemakaavan muutos; Korttelit 9 – 52
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 7.5.2021.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 18.5. – 17.6.2022
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 21.4.2022)
asemakaavaluonnos
kaavaluonnoksen selostus

Kilpisjärven Saanajoen asemakaava ja asemakaavan muutos
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 20.4.2022.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
oassálastin- ja árvvoštallanplána

Kilpisjärven asemakaavan muutos; korttelit 9-10
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 3.11.2021.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 14.12.2021. – 20.1.2022.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavaluonnos
kaavaluonnoksen selostus

Kilpisjärven yleiskaava
Kaavoitus vireille 7.3.2012
OAS nähtäville 12.3.2012.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 3.9. – 30.9.2012.
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 11.6. – 16.7.2021.
yleiskaavaehdotus
yleiskaavaehdotuksen selostus
maisemaselvitys
luonnontilan selvitys
selvitys saamelaiskulttuurista ja poronhoidosta
Čilgehus Eanodaga gildii Gilbbesjávrri guovllu oppalašláva ráhkadeami váste

Pohjois-Kilpisjärven asemakaava
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 18.8.2016.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 11.6. – 16.7.2021.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asemakaavaluonnos
kaavaluonnoksen selostus
natura-arviointi
_____________________________________________________