Asuminen ja ympäristö

Vireillä olevat kaavat

Kilpisjärven asemakaavan muutos; Revontulentie
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 1.6.2021.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 20.8. – 20.9.2021.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavaluonnos
kaavaluonnoksen selostus

Kilpisjärven yleiskaava
Kaavoitus vireille 7.3.2012
OAS nähtäville 12.3.2012.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 3.9. – 30.9.2012.
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 11.6. – 16.7.2021.
yleiskaavaehdotus
yleiskaavaehdotuksen selostus
maisemaselvitys
luonnontilan selvitys
selvitys saamelaiskulttuurista ja poronhoidosta

Pohjois-Kilpisjärven asemakaava
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 18.8.2016.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 11.6. – 16.7.2021.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asemakaavaluonnos
kaavaluonnoksen selostus
natura-arviointi

Pikku-Jyppyrän asemakaavan muutos
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 7.5.2021.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hommakankaan asemakaavan muutos; Korttelit 9 – 52
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 7.5.2021.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

_____________________________________________________