Asuminen ja ympäristö

Vireillä olevat kaavat

Pikku-Jyppyrän asemakaavan muutos
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 7.5.2021.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hommakankaan asemakaavan muutos; Korttelit 9 – 52
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 7.5.2021.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos; Huippuwuori
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 9.3.2021.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 9.3. – 9.4.2021.
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 4.5. – 3.6.2021.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ranta-asemakaavaehdotus
kaavaehdotuksen selostus

Kilpisjärven asemakaavan muutos; Skierrikuja
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 27.1.2021.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 27.1. – 26.2.2021.
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 8.4. – 10.5.2021.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asemakaavaehdotus
kaavaehdotuksen selostus

_____________________________________________________________________

Pohjois-Kilpisjärven asemakaavoitus vireille/Davvi-Gilbbesjávrri sajádatlávvaráhkadeapmi álgá
Pohjois-Kilpisjärven asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 15.8.2016

 

Kilpisjärven yleiskaavoituksen vireilletulo

Gilbbesjávrri oppalašlávvaráhkadeami álgui boahtin

Kilpisjärven yleiskaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Kilpisjärven yleiskaavaluonnoksen selostus

Kilpisjärven yleiskaavakarttaluonnos