Asuminen ja ympäristö

Vireillä olevat kaavat

Kilpisjärven yleiskaava
Kaavoitus vireille 7.3.2012
OAS nähtäville 12.3.2012.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 3.9. – 30.9.2012.
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 11.6. – 16.7.2021.
yleiskaavaehdotus
yleiskaavaehdotuksen selostus
maisemaselvitys
luonnontilan selvitys
selvitys saamelaiskulttuurista ja poronhoidosta

Pohjois-Kilpisjärven asemakaava
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 18.8.2016.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 11.6. – 16.7.2021.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asemakaavaluonnos
kaavaluonnoksen selostus
natura-arviointi

Kilpisjärven asemakaavan muutos; Revontulentie
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 1.6.2021.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pikku-Jyppyrän asemakaavan muutos
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 7.5.2021.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hommakankaan asemakaavan muutos; Korttelit 9 – 52
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 7.5.2021.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos; Huippuwuori
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 9.3.2021.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 9.3. – 9.4.2021.
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 4.5. – 3.6.2021.
Kunnanvaltuusto hyväksynyt kaavamuutoksen 23.6.2021 § 28
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ranta-asemakaavaehdotus
kaavaehdotuksen selostus

Kilpisjärven asemakaavan muutos; Skierrikuja
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 27.1.2021.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 27.1. – 26.2.2021.
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 8.4. – 10.5.2021.
Kunnanvaltuusto hyväksynyt kaavamuutoksen 23.6.2021 § 27
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asemakaavaehdotus
kaavaehdotuksen selostus

_____________________________________________________