Asuminen ja ympäristö

Vireillä olevat kaavat

Kilpisjärven asemakaavan muutos; Kortteli 5 rakennuspaikka 4
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 27.10.2020.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 27.10. – 26.11.2020.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

asemakaavaluonnos

kaavaluonnoksen selostus

Kilpisjärven asemakaavan muutos; Kortteli 10
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 22.5.2020.
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 28.9. – 28.10.2020.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asemakaavaehdotus
kaavaehdotuksen selostus

Yli-Kyrön Hommakankaan asemakaavan muutos; Korttelit 3 ja 4
Kaavoitus vireille 17.6.2020.
OAS nähtäville 28.9.2020.
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 28.9. – 28.10.2020.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asemakaavaehdotus
kaavaehdotuksen selostus

_____________________________________________________________________

Pohjois-Kilpisjärven asemakaavoitus vireille/Davvi-Gilbbesjávrri sajádatlávvaráhkadeapmi álgá
Pohjois-Kilpisjärven asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 15.8.2016

 

Kilpisjärven yleiskaavoituksen vireilletulo

Gilbbesjávrri oppalašlávvaráhkadeami álgui boahtin

Kilpisjärven yleiskaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Kilpisjärven yleiskaavaluonnoksen selostus

Kilpisjärven yleiskaavakartta

 

Enontekiön tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava
Enontekiön tuulivoimalaitoksen ja siihen liitetyn energiavaraston liiketoimintamalli