Asuminen ja ympäristö

Vireillä olevat kaavat

Kilpisjärven asemakaavan muutos; Skierrikuja
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 27.1.2021.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 27.1. – 26.2.2021.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asemakaavaluonnos
kaavaluonnoksen selostus

Kilpisjärven asemakaavan muutos; Kortteli 5 rakennuspaikka 4
Kaavoitus vireille ja OAS nähtäville 27.10.2020.
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä 27.10. – 26.11.2020.
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 27.1. – 11.2.2021.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asemakaavaehdotus
kaavaehdotuksen selostus

_____________________________________________________________________

Pohjois-Kilpisjärven asemakaavoitus vireille/Davvi-Gilbbesjávrri sajádatlávvaráhkadeapmi álgá
Pohjois-Kilpisjärven asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 15.8.2016

 

Kilpisjärven yleiskaavoituksen vireilletulo

Gilbbesjávrri oppalašlávvaráhkadeami álgui boahtin

Kilpisjärven yleiskaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Kilpisjärven yleiskaavaluonnoksen selostus

Kilpisjärven yleiskaavakarttaluonnos