Asuminen ja ympäristö

Kaavoituksen taksat

Jos asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset (Maankäyttö- ja rakennuslaki 59 §).

Kunnan omana työnä tehtävien kaavojen osalta on voimassa palveluhinnasto, jonka mukaan kaavoituksesta suoritettavat maksut ja korvaukset veloitetaan. Konsulttityönä teetettävien asemakaavojen ja asemakaavan muutosten,
joilla on yksityinen etu, kulut peritään täysimääräisesti hakijalta.

Kaavoitustaksaan on otettu mukaan myös digitaalisista kartta-aineistoista (dwg) perittävät maksut sekä kaavan pohjakartan hyväksymismaksut.

Enontekiön kunnan kaavoitustaksa (pdf, 183 kt)