Arkisto

Kategoriat
3 tammikuun, 2023

Enontekiön kunnan talousarvio vuodelle 2023 hyväksyttiin

Hyvää ja Onnellista Uutta Vuotta 2023  !

Enontekiön kunnan talousarvio vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelma vuodelle 2023-2025 hyväksyttiin 20.12.2022 valtuustossa. Talousarvion laadinnassa on vastuullisen taloudenpidon lisäksi kiinnitetty huomiota talousarviotavoitteiden konkreettisuuteen ja mitattavuuteen. Talousarvion- ja suunnitelman lähtökohtana on ollut positiivinen tulosennuste.

Kuntastrategiassa on yhtenä kulmakivenä hyvinvointi. Tulevien vuosien investoinnit panostavat hyvinvoinnin edistämiseen, sekä vetovoimaisuuden lisäämiseen :

  • hoivayksikkö Hettaan
  • Karesuvannon uusi koulu
  • Hetan lämpölaitoksen uusiminen
  • Karesuvannon vedenottamon peruskorjaus sekä puhdistamon kuivaimen uusiminen
  • eläinlääkärien tilat sekä Kilpisjärven vedenottamo

Hyvinvointialueuudistuksen voimaantulo tekee vuodesta 2023 historiallisen. Osa vaikutuksista ovat vielä epävarmoja. Uudistus laskee verotuloja, ja tuo siten muutoksen kunnan tulopohjaan.  Kunnan investointiaste on tulevina vuosina korkea, ja se näkyy rahoitustarpeena. Hetan hoivayksikkö on saanut ARA-rahoitusta noin 2 milj. euroa.

Hyvinvointi lisää kunnan vetovoimaisuutta, ja elinkeinoelämän kehittämiseen myös panostetaan. Enontekiön lentoasema on mahdollistamassa alueemme saavutettavuutta, ja sitä kautta edistää elinvoiman säilymistä ja kehittymistä. Lentoaseman strategioina lähivuosina on olla lentoasemakoulutusten edelläkävijä, saada poikittainen reittilento, energiatalouden parantaminen, pidempi ja useampi kausi vuoteen sekä vakiintunut toiminta. Lentoasemalle on tulossa merkittäviä, investointiohjelman mukaisia perusparannuksia. Rahoitus-, tuki- ja avustusratkaisuiden löytämiseksi tehdään paljon työtä.

Kunnan talousarvio on kokonaisuudessaan luettavana:
Enontekiön kunnan talousarvio v. 2023 ja talousarviosuunnitelma v. 2023-2025.

Kunnassa on meneillään useampi rekrytointi. Sivistysjohtajan, työpäällikön sekä yritys- ja kehittämisasiantuntijan tietotaito oli haussa 23.11. – 15.12.2022 ja näihin avoimiin virkoihin oli paljon hyviä hakijoita. Sivistysjohtajan virkaan haastatteluun kutsuttiin Virpi Labba, Anne-Maria Näkkäläjärvi, Reijo Oksala, Niko Aihio, Katja Hietala ja Pirkko Keskitalo. Työpäällikön haastatteluun kutsuttiin Kai Kalevi Fagerström, Mika Karsikas ja Pekka Liisanantti. Yritys- ja kehittämisasiantuntijan virka laitettiin uudelleen hakuun 13.1.2023 saakka.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat