Arkisto

Yhteistyöllä osaamista työllisyyden edistämiseen


16.03 (09:00 - 11:30)
Enontekiön virastotalo

Tule kuulemaan ja keskustelemaan erilaisista käytännön vinkeistä ja ratkaisuista työllisyyden ja oppilaitosyhteistyön edistämiseen kunnantalon valtuustosaliin tai Teams-etäyhteydellä. Teams-linkki alla. Paikan päällä olijoille tarjolla kahvia ja pullaa.

Ohjelma:

Ratkaisuja työvoimapulaan työn muokkauksen avulla!

Pauli Leinonen, koulutus- ja työllisyysasiantuntija, Vamlas

Työvoimapula koskettaa niin kuntatyönantajia kuin yrityksiä. On totuttu perinteisiin työntekemisen muotoihin ja työaikaankin. Ollaan kokoaikaisesti tai ei ollenkaan töissä ja tiukasti määritellyissä tehtävissä. Työn muokkauksen avulla voidaan työtehtäviin tai työympäristöön tehdä yksilöllisiä muutoksia niin työnantajan kuin työntekijän kannalta.

Muutokset mahdollistavat työpaikoilla ratkaisuja mm. rekrytoinnin kohtaanto-ongelmiin ja työkyvyn kysymyksiin. Työn muokkauksen avulla työpaikalle voidaan rakentaa esim. aloitustehtävä(t), joiden avulla saadaan rekrytointikynnystä ja osaamisvaadetta madallettua. Näin työntekijä pääsee sisälle työyhteisöön ja -tehtäviin ja oppii hallitsemaan vaativampiakin tehtäviä. Tätä voidaan hyödyntää myös työkokeilussa, työssäoppimisessa, palkkatukityöllistämisessä, oppisopimuskoulutuksessa, työn kierrossa sekä työssä jaksamisen ja työhön paluun ratkaisuissa.

Opiskelijayhteistyö haltuun!

Mira Karvo, suunnittelija, Lapin yliopisto, Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään -hanke

Oppilaitoksilla on suuret kapasiteetit vastata kuntakonsernin ja alueen toimijoiden erilaisiin tarpeisiin ja toiveisiin arjen toimintojen avustamisesta, toiminnan kehittämisestä, tutkimisesta ja tietotaidon lisäämisestä. Käytössä on toimivia kanavia näiden toiveiden ja tarpeiden sanoittamiseksi.

Opiskelijoiden harjoittelujaksojen ja opinnäytetöiden avulla alueen toimija voi saada hyvinkin yksilöllistä apua toimintansa tukemiseen.

Opintojaksoyhteistyöllä parempiin tuloksiin!

Tuija Syväjärvi, opinto-ohjaaja, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Lapin ammattikorkeakoulu

Opintojaksoyhteistyön, toimeksiantojen, päättötöiden ja harjoittelujaksojen tarjoamat mahdollisuudet alueen toimijoiden työvoimapulaan.

Oppisopimuksen mahdollisuudet

Mirja Anttila, asiakkuuspäällikkö, Ammattiopisto Lappia

Oppisopimuskoulutus osana työllisyyden edistämistä. Mistä lähdetään liikenteeseen ja mistä saadaan tarvittava tuki?

Ajankohtaiskatsaus Lappian ja Enontekiön lentoaseman yhteistyöstä

Simo Sova, toimipaikkapäällikkö, Ammattiopisto Lappia

Yhteistyön tulevaisuuden näkymät Enontekiön lentoasemalla. Yhteistyön tuomat mahdollisuudet kunnalle ja kuntalaisille.

Teams-etäosallistumislinkki

Järjestäjä: Hyvinvoiva kuntalainen – työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä -hanke yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Tarkempi ohjelma ja lisätietoja: hankkeen työntekijä Jenni Peteri 040 571 2574 tai jenni.peteri@enontekio.fi

Hanke saa rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta. Rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.Karttaa ei ole saatavissa