Arkisto

Kategoriat
29 marraskuun, 2019

Kunnanhallitus esittää valtuustolle alijäämäistä budjettia vuodelle 2020

Enontekiöllä tuleva vuosi on toiminnallisesti yhteistyön ja kehittämisen aikaa, vaikka taloudessa haasteita riittääkin.

Talousarvio 2020 on laajan yhteistyön tulos

Kuluvana vuonna on selvitetty tulevan talousarvion perusteita, pohdittu mahdollisuuksia, mietitty muutoksia ja raamitettu talouden rajoja. Työtä ovat tehneet kunnanhallitus ja lautakunnat sekä johtoryhmä ja toimialat. Myös vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto ovat antaneet evästyksensä talousarviovalmisteluun.

Kuntalaiset, yhdistykset ja yritykset ovat antaneet palautetta ja toiveita kunnan vuoden 2020 toimintaan. Useat kuntalaisten esitykset huomioidaan tulevan vuoden talousarviossa. Näitä ovat muun muassa resurssien lisääminen nuorisovaltuustolle, vammaisneuvostolle ja vanhusneuvostolle, Ylikyrössä olevan latupätkän valaistus, Kilpisjärven monitoimitalossa olevan tilan muuttaminen kerhotilaksi, saamelaisen kielen ja kulttuurin edistäminen osallistumalla mm. saamelaisen lastenkulttuurikeskuksen Mánnuun sekä Hetta Hiihtomaan kehittäminen.

Kunnanhallitus käsitteli talousarviota tiistaina ja esittää valtuustolle 45 000 euron alijäämää vuoden 2020 budjettiin. Tulot eivät talousarviovuonna riitä suunniteltuihin menoihin.

Tulevat vuodet ovat talouden kannalta haastavia. Tehdyt talouslaskelmat osoittavat alijäämäisiä tilinpäätöksiä ja velkamäärän kasvua investointien seurauksena. Meidän on kunnassa saatava viiden vuoden aikavälillä kunnan talous kestävälle pohjalle. Me uskomme ratkaisevamme heikon talousnäkymän panostamalla elinvoiman kehittämiseen ja kestäviin palvelurakenteisiin. Käsivarren tunturikuntahan on erittäin vetovoimainen luonnon ja sijainnin puolesta. Kunnassa tullaan yhdessä miettimään investointeja tulevaisuuteen ja innovoimaan uusia toimintatapoja mm. alueellisen yhteistyön ja digitaalisten toimintatapojen kehittämistä. Idea- ja kokeilukulttuurin juurruttaminen kaikkeen kunnan toimintaan jatkuu. Vuosi 2020 on muutosten vuosi ja se vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä kehittämisnäkyä tulevaisuuteen, kertoo kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Keskustelua herätti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kasvavat kustannukset, näihin kunnalla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta vaikuttaa, pohtii kunnanhallituksen puheenjohtaja Elli-Maria Kultima.

Talousarvioon kirjattiin tavoitteeksi kestävä palvelurakenne. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että Peltovuoman koulun ja varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta päätetään. Elinvoimalautakunta on esittänyt marraskuussa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnan kouluverkkoa muutetaan siten, että Peltovuoman koulu lakkautetaan ja opetus (0.-2. luokat) siirretään Hetan yhtenäisen peruskoulun kouluverkkoon kuuluvaksi 1.1.2020 alkaen. Peltovuoman kouluasia tulee kunnanhallitukseen ja sen jälkeen valtuuston päätettäväksi aikaisintaan tammikuussa 2020. Tämä tarkoittaa sitä, että Peltovuoman koulua ei laiteta kiinni 1.1.2020. Opetustoimelle osoitettiin lisärahoitusta.

Valtuutettujen aloitteet käsittelyssä

Valtuutetuilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin mm. valtuustoaloitteilla, joita käsiteltiin useita. Liikuntakopeista tehty aloite hyväksyttiin.  Kalavesistöjen kuntoon saattamista koskeva aloite etenee siten, että kunta tekee esityksen asiasta Lapin ELY-keskukselle. Sen sijaan valtuutetun kokouspalkkion muuttaminen tuntiperustaiseksi ei saanut kannatusta. Eniten keskustelua sai aikaan valtuustoaloite valtuutetun henkilökohtaisesta kehittämisrahasta, jota ei sisällytetty talousarvioon. Valtuustoaloitteet ja esitysten perustelut löytyvät kunnan verkkosivuilta kokousasiakirjoista.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat