Kunta ja hallinto

Organisaatio ja hallinto

Kunnanvaltuusto

Ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Enontekiöllä valtuustossa on 17 valtuutettua.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus (7 jäsentä) vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.
Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.

Lautakunnat

  • Tarkastuslautakunta (5 jäsentä)
  • Hyvinvointilautakunta (7 jäsentä)
  • Elinvoimalautakunta (7 jäsentä)
  • Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)
  • Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta

Kunnanjohtaja

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa sekä toimii kunnanviraston päällikkönä. Kunnanjohtaja toimii konsernin johtajana.

Kunnanjohtaja: Jari Rantapelkonen
Puh. 0400-694945
Sähköposti: jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnan toimialat: