Arkisto

Kategoriat
17 syyskuun, 2021

Nuorisovaltuusto, vammais- ja vanhusneuvosto nimetty – saamelaisalueen maankäytöstä lausunto

Enontekiön uusi kunnanhallitus kokoontui ensimmäisen kerran 13.9.2021. Kokouksen asialistalla oli muun muassa lisää luottamushenkilöiden nimityksiä ja lausunto saamelaisalueen luonnonvarasuunnitelmasta.

Enontekiön kunnanhallitus on nimennyt jäsenet nuorisovaltuustoon, vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon.

Nuorisovaltuustoon kunnanhallitus nimesi kaksi valtuutettua, Jarmo Näkkäläjärven ja Jarno Viitasen. Lisäksi nuorisovaltuusto valitsee itse vähintään seitsemän jäsentä.

Vammaisneuvostoon valittiin:

Birgitta Eira, puheenjohtaja (varajäsen Pekka Tjädehane)
Heidi Risto, varapuheenjohtaja (varajäsen Anu Ollila)
Ulla Keinovaara (varajäsen Ulla- Maija Syväjärvi)
Timo Leppäjärvi (varajäsen Kari- Pekka Stoor)
Jari Stoor (varajäsen Jenniina Eira)
Juha Pirskanen (varajäsen Virpi Labba)
Eija Huhtaniska (varajäsen Harri Uusipaavalniemi)

Vanhusneuvostoon valittiin:

Outi Kurkela, puheenjohtaja (varajäsen Elma Vuontisjärvi)
Satu- Marja Eira- Keskitalo, varapuheenjohtaja (varajäsen Asta Niemelä)
Matti Eira (varajäsen Paavo Hyvönen)
Sirpa- Liisa Korva (varajäsen Paula Ahopelto)
Ritva Yli- Ollila (varajäsen Marja Näkkälä)
Pirjo Järvistö (varajäsen Marja- Leena Vieltojärvi)
Antti- Oula Juuso (varajäsen Rauna Laukka)
Tuula Kivipää (varajäsen Ritva Palo)

Yhteistyötä ja joustavuutta saamelaisalueen maankäyttöön

Metsähallitus valmistelee saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaa 2022-2027 ja on pyytänyt asiasta lausuntoa Enontekiön kunnalta. Kunnanhallitus pitää suunnitelmaa pääosin hyvänä.

Enontekiön kunta toivoo, että alueella tehtäisiin tiivistä yhteistyötä eri elinkeinojen ja asukkaiden tarpeiden yhteensovittamiseksi. Kunta kannattaa suunnitelmaa perustaa matkailuelinkeinon ja muun maankäytön yhteensovittamiseksi yhteistyöryhmät. Enontekiö kannattaa myös Inarin esitystä siitä, että Metsähallitus tiivistää yhteistyötä kuntien kanssa.

Kunta toivoo myös Metsähallitukselta joustavuutta kaavoituksen suunnittelussa. Metsähallituksella on oltava valmius myydä tontteja taajamien liepeiltä asunto- ja matkailutonttien saatavuuden turvaamiseksi. Nyt Metsähallitus on linjannut, että se myy, vuokraa tai vaihtaa maata pääsääntöisesti vain asemakaava- tai ranta-asemakaava-alueilta tai muilta rakennuspaikoilta osoitetuilta alueilta.

Enontekiö huomauttaa myös, että Metsähallitukset myymät metsästys- ja kalastusluvat eivät saa vaarantaa paikallisten elinkeinoa eikä ruokahuoltoa. Ulkopaikkakuntalaisille myytäviä metsästys- ja kalastuslupia ei saa lisätä nykyisestä, vaan niitä tulisi ennemmin vähentää. Myös metsähakkuita tulisi vähentää nykyisestä.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat