Arkisto

Kategoriat
4 toukokuun, 2021

Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos: Huippuwuori; kaavaehdotus nähtäville / Yli-Kyrö gáddesajádatláva nuppástus: Huippuwuori; lávvaevttohus oaidnin láhkai

Kunnanhallitus laittaa Yli-Kyrön ranta-asemakaavan kaavaehdotuksen nähtäville kortteleissa 154 ja 154A MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 4.5.-3.6.2021 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 3.6.2021 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi

 

Gielddaráđđehus bidjá Yli-Kyrö gáddesajádatláva lávvaevttohusa oaidnin láhkai koartiliin 154 ja 154A EHL 65 § ja EHÁ 27 § mieldásaččat 4.5.-3.6.2021 gaskasaš áigái Eanodaga gielddadálus ja gieldda internet siidduin.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 3.6.2021 čujuhusain: Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi

Lisätietoja / Lassidieđut  kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat