Arkisto

Kategoriat
19 huhtikuun, 2021

Kiinnostaako luonnontuotealan verkosto yrittäjille?

Hyvä yrittäjä,

Ilmoita kiinnostuksesta Luonnontuotealan kasvukoordinaattori -hankkeen verkoston toimintaan! Verkoston toiminnan mahdollistavan hankerahoituksen saaminen edellyttää yrittäjien vahvistuksen sen tarpeelle – ilmoittauduthan siis alustavasti mukaan verkostoon 22.4. mennessä! Verkoston toiminta on yritykselle maksutonta. Verkostossa saat yhteistyömahdollisuuksia muiden alan yrittäjien kanssa, tietoa alasta ja koordinaattorin konkreettisen tuen toimialan kehittämiseen. Lisäksi pääset ajankohtaisiin työpajoihin.

Enontekiö, Kolari, Pello, Kittilä ja Muonio ovat hakemassa rahoitusta kevään 2021 aikana Lapin luonnontuotealan kehittämiseksi. Mikäli rahoitus saadaan, alueelle palkataan luonnontuotealan kasvukoordinaattori yrittäjien ja toimialan tueksi. Kasvukoordinaattorin tehtävänä on kehittää ja kasvattaa luonnontuotealan osaamista ja liiketoimintaa Länsi-Lapin alueella. Koordinaattori toimii luonnontuotealaan liittyvän tiedon välittäjänä, edistää yritysten välisen yhteistyön syntymistä ja kehittää alueen kilpailuetuja kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tavoitteena on luoda kestävä ja kasvava luonnontuotealan toimijaverkosto, joka hyödyntää alueen monipuolisia raaka-aineita ja jonka toiminta kattaa metsästä kerättävien luonnontuotteiden keruun ja jalostuksen lisäksi poro- ja kalatalouden tuotekehityksen sekä lähiruokaketjujen kehittämisen. Toimialan kasvattamiseksi kehitetään myös siihen välillisesti liittyviä toimintoja, kuten logistiikkaketjuja, varastointia sekä markkinoinnin yhteistyömalleja. Koordinaattorin työssä hyödynnetään alueella aiemmin toteutettujen luonnontuotealan hankkeiden tuloksia ja oppeja.

Hankkeen aikana toteutetaan mm. seuraavia yrittäjille suunnattuja toimenpiteitä:

  • Koordinaattori välittää luonnontuotealaan liittyvää tietoa, osaamista- ja palvelutarpeita

o   kerää ja välittää toimialaan liittyvää tietoa esim. tuotekehityksestä, lainsäädännöstä ja tutkimuksesta

o   auttaa yrityksiä löytämään tarpeisiinsa vastaavia palveluita ja yhteistyökumppaneita raaka-aineen keruusta tuotantoon ja myyntiin asti

  • Kehitetään ja opastetaan luonnontuotteiden keruutoimintaa, huomioiden myös maanomistajien, kerääjien ja raaka-aineen ostajien toiveet ja tarpeet.
  • Kehitetään jo olemassa olevia sekä uusia digitaalisia ratkaisuja luonnontuotealan kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen
  • Järjestetään toimijoiden tarpeiden mukaisia täsmätyöpajoja, verkostoitumistapaamisia ja muita tapahtumia
  • Luodaan yrityksille tilaisuuksia, työpajoja ja yhteistyömahdollisuuksia jalostaa, myydä ja markkinoida luonnontuotteita (poronliha, kala, kasviperäiset luonnontuotteet)
  • Luodaan alueen yrityksille toimintaedellytykset hankkia luonnontuotealalla kaipaamiaan resursseja ja palveluita helpommin
  • Tunnistetaan uusia elinkeinomahdollisuuksia ja tuetaan uuden liiketoiminnan syntymistä yhteistyössä yritysten, oppilaitosten ja kuntien yritysneuvonnan kanssa.
  • Luodaan kasvuväyliä ja kriittisiä yhteistyömalleja niin elintarvike-, lääke-, kosmetiikka- kuin ravintola-alalle.

Yrittäjien mukanaolo on hankkeelle elinehto ja toivomme, että saamme sinut arvokkaaksi verkostomme jäseneksi kehittämään Lapin luonnontuotealaa nyt ja tulevaisuudessa. Halutessasi voit myös esittää ehdotuksia ja toiveita kasvukoordinaatiopalveluiden kehittämiseksi.

Vastaaa meille 22.4. mennessä: hanna.vuontisjarvi@kolari.fi.
Tiedotamme rahoitushakemuksen etenemisestä verkostoamme.

Lisätietoja
Hanna-Riina Vuontisjärvi
hanna.vuontisjarvi@kolari.fi.
+ 358 40 489 5571

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat