Arkisto

Kategoriat
10 marraskuun, 2022

Avoin työpaja Kilpisjärven osayleiskaavatyöstä/Rabas bargobádji Gilbbesjávrri oasseoppalašlávvabarggus

Avoin työpaja Kilpisjärven osayleiskaavatyöstä 28.11.2022

Enontekiön kunta ja Sweco Infra & Rail Oy järjestävät kaikille avoimen työpajan Kilpisjärven osayleiskaavasta. Työpaja järjestetään Cahkal-hotellilla (Revontulentie 4) maanantaina 28.11.2022 klo 15.00 – 18.30. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams).

Tilaisuuden ohjelma:
15:00 Tervetuloa (kunta)
15:15 Kilpisjärven osayleiskaavaprosessin esittely (Sweco)
15:30 Työpajan tarkoitus ja tavoitteet (Sweco)
15:45 – 16:45 Ryhmätyöskentelyä
17:00 – 18:00 Työryhmien tulosten esittely
Johtopäätökset ja prosessin jatko (Sweco)
18:30 Työpaja päättyy

Teams-osallistumislinkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIyYmI5M2EtZTY5Ni00MzMxLTlkOWQtNjNkMTgzZWQyZTU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22f3d573cd-7b86-4a27-bdab-38b1c2b6327b%22%7d

Kaava-aineistot ja muuta lisätietoa kaavasta: https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Vireilla/Kilpisjaumlrven_yleiskaava(6685)


Rabas bargobádji Gilbbesjávrri oasseoppalašlávvabarggus 28.11.2022

Eanodaga gielda ja Sweco Infra & Rail Oy ordnejit buohkaide rabas bargobáji Gilbbesjávrri oasseoppalašlávas. Bargobádji lágiduvvo Cahkal-hoteallas (Revontulentie 4) mánnodaga 28.11.2022 dmu 15.00 – 18.30. Dilálašvuhtii lea vejolaš oassálastit maiddái gáiddusoktavuođain (Teams).

 

Dilálašvuođa prográmma:
15:00 Bures boahtin (gielda)
15:15 Gilbbesjávrri oasseoppalašlávvaproseassa ovdanbuktin (Sweco)
15:30 Bargobáji dárkkuhus ja mihttomearit (Sweco)
15:45 – 16:45 Joavkobarggut
17:00 – 18:00 Joavkobargguid bohtosiid ovdanbuktin
Jurddabohtosat ja proseassa joatkka (Sweco)
18:30 Bargobádji nohká

Teams-oassálastinliŋka: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIyYmI5M2EtZTY5Ni00MzMxLTlkOWQtNjNkMTgzZWQyZTU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22f3d573cd-7b86-4a27-bdab-38b1c2b6327b%22%7d

Lávvamateriálat ja eará lassidiehtu láva birra: https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Vireilla/Kilpisjaumlrven_yleiskaava(6685)


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat