Arkisto

Kategoriat
17 helmikuun, 2023

Avustusten hakuaika on päättynyt 31.1.2023

Enontekiön kunta tukee yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka

– tukevat kuntalaisten ja vieraiden hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa

– parantavat elinvoimaa Enontekiöllä

– tukevat harrastus- ja virkistystoimintaa

– kokeilevat uutta toimintaa

– lisäävät viihtyvyyttä Enontekiöllä.

Vuoden 2023 avustusten hakuaika päättyi 31.1.2023 klo 15. Yhteensä avustushakemuksia tuli 110 320 eurolla. Jaettava avustusmäärä on yhteensä 55 058 euroa.

Vastuuviranhaltijat tekevät oman budjettinsa osalta esityksen helmi/maaliskuussa. Avustuksista päätetään maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Avustushakemukset jakaantuivat eri toimintoihin seuraavasti

Toiminta-avustukset Haettu euroa vuodelle 2023 Myönnettävä määrä yht.
·       Liikunta 23 450 14 000
·       Nuorisotyö 11 800 *4 500
Kohdeavustukset   *
·       Liikunta 8 490 3 000
·       Nuorisotoiminta 6 000 0
·       Kulttuuri 17 230 5 000
·       Elinvoimaa edistävät merkittävät tapahtumat  

3 300

**21 000
Talviliikuntapaikkojen kunnossapito    
·       Avustukset kylätoimikunnille, urheilujärjestöille jne. 8 550 6 000
·       Avustus yritysten latupooleille 21 500 **
Hyte-avustus 10 000 1 558
Kokkeilusäkki (jatkuva haku) 1 000 **

* Nuorisotoimen talousarviossa on varattu kaikkiin avustuksiin yhteensä 4 500 euroa.

** Kehittämisen ja elinvoiman budjetissa on varattu kaikkiin avustuksiin yhteensä 21000 euroa.

Hakuajan päättymisen jälkeen saapunutta hakemusta ei ole huomioitu haetuissa määrissä.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat