Arkisto

Kategoriat
27 maaliskuun, 2024

Elinvoimalautakunta kokoontui 19.3.

Elinvoimalautakunta valitsi kolme ehdotusta yleisöäänestykseen kuntalaisten lähettämistä ideoista mihin voisi käyttää osallistavaan budjetointiin varatut 15000 €. Ehdotuksia tuli 29.2.2024 mennessä 16 kappaletta.

Äänestyskohteiksi valikoitui Hetan leikkikentän uudistaminen/parantaminen joltain osin, kurssi- ja kerhotoimintapaketti nuorille sekä kylissä kiertävä auto nuorisotoimintaan.

Kaikilla enontekiöläisillä on mahdollisuus äänestää joko digitaalisesti tai paperiversiolla kirjastossa 8.5. mennessä, jonka jälkeen äänestystulos julkistetaan ja valikoituu vuonna 2024 toteutettava osallistavan budjetoinnin kohde.

Infrastruktuurin toimialalla on tulossa avoimeksi toimistosihteerin virka eläköitymisen vuoksi syksyllä 2024. Vakinaiseen palvelussuhteeseen ottamisen tulee perustua huolelliseen valmisteluun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkasteluun. Tämän tulevan toimistosihteerin viran osalta selvitykset on tehty perusteellisesti ja kunnassa on tarvetta toimistosihteerin viralle, koska toimistosihteeri käyttää tehtävässään julkista valtaa.

Elinvoimalautakunta kumosi päätöksensä siitä, että toimistosihteerin tehtävä perustetaan toimena ja julisti toimistosihteerin viran haettavaksi määritellyin kelpoisuusehdoin.

Elinvoimalautakunta evästi kunnanhallitusta, että yrittämis- ja kehittämisasiantuntijan toimenkuva säilytettäisiin ennallaan ja virka laitettaisiin hakuun mahdollisimman nopeasti.

Elinvoimalautakunta merkitsi alaisuuteensa kuuluvien toimialojen talousarviovuoden 2023 talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisen tiedoksi ja esitettäväksi tiedoksi kunnanhallitukselle.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Karesuvannon monitoimitalon investointiin vuodelle 2024 250 000 €, joka pitää sisällään vanhojen koulurakennusten purkamisen uuden koulun tieltä. Elinvoimalautakunta esitti purku-urakoitsijaksi Suomen Tehopurku Oy:tä hinnaltaan 186 955 € alv. 0%. Valinnan perusteena halvin hinta sekä tarjouspyynnössä vaaditut muut ehdot täyttyivät. Purku-urakoitsijan valinta on ehdollinen, kunnes purkulupa on lainvoimainen.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Elinvoimalautakunta/Kokous_1932024

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat