Arkisto

Kategoriat
28 helmikuun, 2024

Elinvoimalautakunta kokoontui 20.2.

Kokouksessaan 20.2.2024 elinvoimalautakunta myönsi kehittäminen- ja elinvoima –toimialan vuotuiset avustukset latupooleille, elinvoimaa edistäviin merkittäviin tapahtumiin ja kokeilusäkki-avustusta innovatiivisiin kokeiluihin. Avustukset myönnettiin seuraavasti:

Latupooliavustukset Kilpisjärven Ladut ry 4000 € ja Raattaman Reitit ry 4000 €.

Avustuksia elinvoimaa edistäviin merkittäviin tapahtumiin Kilpisjärven Saana Veikot ry:lle TosiRautu –uistelukilpailuihin 500 € Kilpisjärven juhannushiihtoon ja Saanan juoksuun 500 € Hetan Musiikkipäivät ry:lle 5000 € Hetan Musiikkipäivien järjestämiseen 2024.

Kokkeilusäkki-avustusta myönnettiin Palojoensuun kyläläiset ry:lle turvallisuuspäivän esiintyjän/luennoitsijan kuluihin 150 €.

Elinvoimalautakunta palautti elinvoimakehittäjän toimen perustamista koskevan pykälän valmisteluun sekä päätti laittaa Karesuvannon kiinteistö-vesilaitoksen hoitajan 2-vuoden määräaikaisen toimen haettavaksi. Toimi täytetään oppisopimuskoulutuksena. Vesilaitoksen hoitajan tulevan eläköitymisen lähestyessä on tullut tarve rekrytoida uusi henkilö tehtävään.

Elinvoimalautakunta hyväksyi Hetan kaukolämpölaitoksen KVR-urakoitsijaksi Tulostekniikka Oy:n hintaan 2 865 000 € alv 0%. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, huomioiden alkuperäiset prosessiteknisen tarjouspyynnön asiakirjat sekä rakennusten huolto- ja ylläpitokustannukset laitoksen elinkaaren aikana.

Elinvoimalautakunta valtuutti rakennuttamispäällikön tekemään lentoaseman tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa teknisluontoisia muutoksia sekä tekemään valintapäätöksen valintaperusteiden mukaisesti. Kohde kilpailutetaan kunnossapidon näkökulmasta tehtyjen kustannusarvioiden valmistuttua ja hankkeen osa-alueiden kustannuksien vastaavan investointiin varattua määrärahaa.

Kokouksessaan elinvoimalautakunta päätti, että kilpailutettavat palveluliikenteen linjat ovat entiset lukuun ottamatta Kilpisjärven linjaa, joka jätetään pois. Ajokertojen määrä kuukaudessa säilytetään ennallaan lukuun ottamatta Maunu-Karesuvanto linjaa, joka ajetaan jatkossa 2 kertaa kuukaudessa.

Kiinteistönluovutusten etuosto-oikeutta käsiteltäessä lautakunta äänesti. Virpi Labba esitti, että kunta käyttäisi etuosto-oikeuttaan kiinteistön Alfinmaa 47-405-32-7 kaupassa maisemallisten arvojen perusteella. Elinvoimalautakunta päätyi äänin 4-2 esittämään kunnanhallitukselle, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

Leader Tunturi-Lappi on hakenut EAKR-hankeavustusta Arktinen viisaus -hankkeelle. Arktinen viisaus -hanke edistää Tunturi-Lapin innovointivalmiuksia niin aluetasolla kuin yrityksissä. Elinvoimalautakunta päätti, että kunta osallistuu Arktinen viisaus -hankkeeseen 8 072,00 € kuntaosuudella, mikäli myös muut Tunturi-Lapin kunnat osallistuvat hankerahoitukseen.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Elinvoimalautakunta/Kokous_2022024

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat