Arkisto

Kategoriat
5 helmikuun, 2024

Elinvoimalautakunta kokoontui 23.1.

Päätöksenteon vuosikello sisältää Enontekiön kunnan päätöksentekoprosessin aikataulun ja on nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivuilla. Elinvoimalautakunta päätti kokousajat vuodelle 2024 ja ne merkitään kunnan vuosikelloon.

Elinvoimalautakunta päätti vahvistaa infrastruktuuritoimialalle sekä kehittäminen- ja elinvoima – toimialalle kunnanvaltuustossa hyväksytyn raamin mukaisen vuoden 2024 käyttösuunnitelman ja investointisuunnitelman viranhaltijoineen.

Elinvoimalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle toimistosihteerin toimen perustamista ja olemassa olevan toimistosihteerin viran lakkauttamista, siinä vaiheessa, kun virkaa hoitava henkilö irtisanoutuu Enontekiön kunnan palveluksesta eläköitymisen johdosta. Tehtävä tulee avoimeksi kesän 2024 aikana.

Infrastruktuuritoimialalla on tarve kokoaikaiselle toimistosihteerille. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluu Enontekiön Vesihuolto Oy:n osalta mm. osto- ja myyntireskontran hoito, maksuliikenteen seuranta sekä kirjanpidon ja talousraportoinnin tehtävät. Enontekiön kunnan osalta mm. infrastruktuuritoimialalle kuuluvien toimien laskutus, seuranta ja perintä. Toimistosihteeri toimii tarvittaessa varahenkilönä infrastruktuuritoimialan toiselle toimistosihteerille.

Elinvoimalautakunta julistaa toimen avoimeksi, mikäli Enontekiön kunnanhallitus perustaa em. toimen.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Elinvoimalautakunta/Kokous_2312024

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat