Arkisto

Kategoriat
26 syyskuun, 2023

Ely-keskus tiedottaa : Metsästys ja liikenneturvallisuus – muista nämä!

Syksyn tullessa metsästäjiä alkaa näkyä liikenteessä aiempaa enemmän. Huomioimalla lainsäädäntöön liittyvät asiat ja muut käyttäjät teet metsästysreissusta turvallisemman niin itsellesi kuin muillekin maastossa ja teillä liikkuville.

Ampuma-aselain mukaan asetta saa kuljettaa mukana vain silloin, kun siihen on hyväksyttävä syy. Tällaisia ovat esimerkiksi matka metsälle tai ampumaradalle. Omalla autolla liikuttaessa hyvä paikka aseelle on takakontissa. Muista, että asepussia ei saa nähdä auton ulkopuolelle pysähdysten aikana, vaan esimerkiksi kahvitaukojen aikana takakontissa oleva asepussi tulee peittää esimerkiksi viltillä.

Oikein sijoitettu riistaruokinnan ruokintapaikka voi vähentää vahinkoja maa- ja metsätaloudelle sekä liikenteelle. Esimerkiksi väärin sijoitettu hirven nuolukivi tai riistapelto voi ohjata eläimiä kulkemaan vilkasliikenteisten teiden yli, mikä lisää onnettomuusriskiä. Rehupaaleja olisi myös suotavaa säilyttää etäämmällä tiestä, jotta mahdollisesti niitä syövät hirvieläimet eivät aiheuta vaaratilanteita.

Kauriiden määrä on lisääntynyt Lapissa huomattavasti, ja niiden ruokintaa on syytä harkita. Porojen ruokinnan osalta on syytä muistaa, ettei niitä saa ruokkia tiealueilla tai tien suoja-alueella.

Tieliikennelaissa todetaan, että ”Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä.” Uudessa tieliikennelaissa on määritelty, että taajamissa auton saa pysäköidä myös vasemmalle puolelle tietä. On hyvä kuitenkin muistaa, että tämä sääntö ei ole voimassa maanteillä tai yksityisteillä. Yksityistien käyttäminen vaatii lähtökohtaisesti tiekunnan luvan ja käyttömaksusta on sovittava tiekunnan kanssa. Monet peltotiet ovat maanomistajien omia teitä, joilla tienomistajalla on oikeus päättää ulkopuolisten autoilusta ja pysäköimisestä, ja siitä voidaan viestiä myös epävirallisin merkein. Kiellon noudattamatta jättämisessä voi olla kyseessä hallinnan loukkaus -niminen rikos.

Lisätietoja https://www.ely-keskus.fi/ely-lappi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat