Arkisto

Kategoriat
20 toukokuun, 2020

Enontekiön ikäihmisiin ollaan yhteydessä koronavirustilanteesta johtuen

Ikäihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi koronavirustilanteen hankaloittaman arjen keskellä, Enontekiön kunnassa on aktiivisesti otettu yhteyttä 70+ -ikäisiin kuntalaisiin. Yhteydenotot on toteutettu yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon, Enontekiön kunnan sosiaalipalvelujen ja Sámi Sosterin kanssa. Kunta on ollut yhteydessä 70-74 vuotiaisiin ja perusterveydenhuolto 75 vuotta täyttäneisiin. Sámi Soster on tavoittanut järjestötyönsä piirissä olevia ikäihmisiä.

Kunta on toteuttanut soittoja muun työn ohessa. Poikkeusolojen aikana ikääntyneiden palveluissa työmäärä on lisääntynyt, jonka vuoksi puhelinsoittojen tekeminen on edennyt odotettua hitaammin. Enontekiön kunta pyrkii tavoittamaan kaikki 70-74 vuotiaat kuntalaiset toukokuun loppuun mennessä. Ikäihmisille soitetaan aakkosjärjestyksessä.

Soittoja tekevien tahojen kesken olemme sopineet, että tietoa mahdollisista avun ja tuen tarpeista välitetään ikäihmisten suostumuksella eri toimijoiden välillä. Myös ikäihminen itse, naapuri tai läheinen voi ottaa yhteyttä kuntaan, jos on herännyt huoli arjessa selviytymisestä poikkeusolojen aikana.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat