Arkisto

Kategoriat
9 marraskuun, 2022

Enontekiön kunnan organisaatio uudistuu – taustalla sote-uudistus

Enontekiön kunnan organisaatio uudistuu 1.1.2023 alkaen sote-uudistuksen myötä. Kunnan henkilöstön määrä pienenee, kun osa työntekijöistä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Samalla organisaation rakennetta päivitetään.

Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden luottamushenkilöorganisaation 7.9.2022 ja kunnanhallitus uuden virasto-organisaation 25.10.2022.

Organisaatiouudistuksen tarkoitus on tasapainottaa lautakuntien vastuualueita ja selkeyttää päätöksentekoa. Uudessa organisaatiossa Enontekiön kunnalla tulee olemaan kolme toimialajohtajaa: hallintojohtaja, tekninen johtaja ja sivistysjohtaja.

Koulutus, kulttuuri ja vapaa-aika hyvinvointilautakunnan ja sivistysjohtajan alaisuuteen

Vuoden 2023 alusta opetus- ja varhaiskasvatustoimi siirtyvät hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Hyvinvointilautakunta vastaa myös nuorisotoimesta sekä liikunta- ja kulttuuripalveluista.

Näistä toimialoista on aiemmin vastannut henkilöstöjohtaja, mutta uudessa virasto-organisaatiossa toimialoja johtaa sivistysjohtaja. Aiemmin henkilöstöjohtajan alaisuudessa toimineet vanhustenhuolto ja sosiaalityö siirtyvät hyvinvointialueelle.

Elinvoiman ja infrastruktuurin toimialoja järjestellään uudelleen

Elinvoimalautakunta vastaa jatkossa kahdesta toimialasta: elinvoima ja kehittäminen sekä infrastruktuuri. Elinvoimalautakunnan alaisuuteen siirtyy ulkoilu- ja liikuntapaikkojen ylläpito, mukaan lukien Hetta Hiihtomaa.

Aiemman kehitysjohtajan viran tilalle perustetaan yritys- ja kehittämisasiantuntijan virka. Elinkeino- ja kehittämispalvelut toimivat jatkossa suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa.

Jatkossa tekninen johtaja vastaa infrastruktuurin toimialasta, johon kuuluu muun muassa maankäyttö ja kaavoitus, rakennustarkastus sekä liikuntapaikkojen, katujen ja yleisten alueiden ylläpito. Aiemmin maankäyttö ja kaavoitus ovat toimineet kehitysjohtajan alaisuudessa. Toimialalle tullaan perustamaan työpäällikön tehtävä.

Uusi hallinnon ja talouden jaosto aloittaa toimintansa

Enontekiön kuntaan perustetaan hallinnon ja talouden jaosto, joka vastaa muun muassa vuosikellosta, talousarviosta, tilinpäätöksestä, kuntastrategian käytännön toteuttamisesta ja muista laaja-alaista koordinointia vaativista hankkeista. Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva jaosto toimii valmistelevana elimenä kunnanhallituksen alaisuudessa, eikä sillä ole varsinaista päätöksenteko-oikeutta.

Hallintojohtajan alaisuudessa toimivat uudistuksen jälkeen kunnan tukipalvelut, kuten hallinto, talouspalvelut, ICT ja viestintä. Hallinnon toimialaan kuuluvien ruoka- ja puhtauspalvelujen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen ei ole vielä tehty päätöstä.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat