Arkisto

Kategoriat
10 joulukuun, 2020

Enontekiön kunnan päätöksenteko on avointa

 


Vastine Lapin kansan pääkirjoitukseen 5.12.2020

Enontekiön avoimuudessaan edelläkävijä

Lapin Kansan pääkirjoitus 5.12.2020 ”Avoimuus unohtui” vie virheellisesti huomion siltä, että Enontekiön kunta on päätöksenteon avoimuudessa edelläkävijä, ja sähköyhtiön myyntipäätös syntyi avoimen keskustelun jälkeen demokraattisesti.

Valtuuston kokoukset on yhdeksän vuotta striimattu suorana internetiin. Myös valtuustoseminaareja lähetetään suorana. Ennen sähköyhtiön myyntipäätöstä järjestettiin avoimia tilaisuuksia, muun muassa kuntalaisfoorumi 2019 ja valtuustoseminaari 2020. Ne ovat edelleen netissä.

Valtuuston  kokouksiin osallistuvat vammaisten, vanhusten ja nuorten edustajat. Hallituksen kokous pidetään kerran vuodessa avoimesti. Kunta on vapaaehtoisesti perustanut foorumit kuntalaisille, yrityksille ja yhdistyksille, jotta näillä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Tämä avoimuus on poikkeuksellista.

Sähköyhtiön myynnistä on keskusteltu jo 1990-luvulla. Valtuusto teki 8.5.2019 periaatepäätöksen sähköyhtiön myynnistä. Asia on ollut esillä tiedotusvälineissä. Myynnistä on keskusteltu jo puolitoista vuotta, jonka pääkirjoitus unohti – vaikka asiasta on uutisoitu Lapin Kansassa.

Sähköyhtiön myynnin käsittelyn julkisuudesta päätti valtuusto. Hallintosäännön mukaan kokouskutsussa on mainittava suljettuna käsittely siltä varalta, että valtuusto päättäisi käsitellä asian suljetuin ovin. Suljettu käsittely on kuntalain mukaan mahdollista painavan syyn vuoksi. Pääkirjoitus unohti tämän tosiasian. Valtuusto käsitteli asian nyt avoimesti toisin kuin 2011 suljetuin ovin.

Kun Enontekiön valtuuston päätöksestä ollaan poliittisesti eri mieltä, ei ole kysymys avoimuudesta vaan demokratiasta. Demokratiassa kaikilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä. Kullakin valtuutetulla on yksi ääni ja enemmistö päättää, se on tasa-arvon lisäksi demokratiaa.

Totuudenjälkeisenä aikana faktat tulee tarkistaa. Faktojen ja totuuden tunnustaminen on avoimuutta.

Seppo Alatörmänen, valtuuston puheenjohtaja
Elli-Maria Kultima, hallituksen puheenjohtaja
Jari Rantapelkonen, kunnanjohtaja

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat