Arkisto

Kategoriat
15 joulukuun, 2020

Enontekiön kunnan vuoden 2021 talousarvioesitys historiallisen ylijäämäinen

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 14.12.2020. Talousarvioesitys valtuustolle tehtiin yksimielisesti.

-Päätimme esittää valtuustolle historiallista talousarviota, sillä se on lähes 8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Se johtuu sähköyhtiön myynnistä. Ilman myyntiä ensi vuosi olisi vaikea. Ylijäämäisellä budjetilla pystymme paremmin turvaamaan kuntalaisten palvelut. Olen erittäin tyytyväinen kunnanhallituksen kokouksesta, sillä se oli hyvähenkinen. Kokous oli pitkä, sillä meillä oli listalla paljon tärkeitä asioita, jotka oli perusteellisesti valmisteltu kunnanhallitukselle, kertoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Elli-Maria Kultima.

Talousarviossa rahojen ja palveluiden painopiste on sosiaalitoimessa (3,1 milj eur), erikoissairaanhoidossa (2,9 milj eur), opetustoimessa (2,7 milj eur) ja perusterveydenhuollossa (2,5 milj eur).  Kunnan hallintoon resurssoidaan 1,3 milj eur, varhaiskasvatukseen 0,76 milj eur, vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuriin 0,68 milj eur ja kehittämiseen ja elinvoimaan 0,52 milj eur.

-Talous on aina tärkeä asia ja se näyttää ensi vuoden osalta hyvältä. Minusta tärkeäksi asiaksi talousarviossa nousevat toiminnalliset asiat kuten yhteistyökyvyn ja asiakaspalvelun kehittäminen. Päättäjien ja työntekijöiden asenteet sekä kyky yhteistyöhön ratkaisee kuntamme menestyksen, kertoo kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

-Siitä olen iloinen, että talousarviossa panostetaan edelleen henkilöstöön, koska henkilöstö tuottaa kuntalaisille palvelut lapsista ikäihmisiin. Enontekiön kunta arvostaa osaamisen kehittämistä tarjoamalla henkilöstölle tukea, jos työntekijät haluavat opiskella tutkintoon tähtääviä opintoja. Lisäksi tuemme henkilöstön hyvinvointia yhdellä ilmaisella revontuliopiston kurssilla. On myös muistettava, että Enontekiöillä on uusi kuntosali kaikille kuntalaisille ja työntekijöille ja hinta on varmasti yksi maan halvimpia 35 euroa vuodessa, kertoo kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Talousarvioasiakirja on valtuuston päätettävänä ma 21.12. ja asiakirja on luettavissa Enontekiön kunnan verkkosivuilta. Valtuustoa ennen on valtuustoseminaari klo 12, joka striimataan kunnan Youtube-kanavalla.

Vuosi 2021 on suurten investointien valmisteluvuosi. Tavoitteena on suunnitella ”hyvinvointikeskus” Hettaan ja asuntoja Kilpisjärvelle. Lisäksi 2021 investoidaan lentoasemaan ja ostetaan kiinteistöjä.

Lisäksi hallitus päätti esittää valtuustolle, että sosiaalitoimen 103 000 euron, perusterveydenhuollon 600 000 euron ja opetustoimen 30 000 euron ylitysanomukset hyväksyttäisiin. Sosiaalitoimen vuoden 2020 budjetti nousisi siten 3,126 miljoonaan euroon.

Kunnanhallitus päätti perustaa lentokenttäkiinteistöä hallinnoimaan ENF Infra Osakeyhtiön ja lentoaseman operointia varten ENF POP Osakeyhtiön. -Tavoitteena on, että kunnan rooli operointiyhtiössä olisi pieni, kertoo kunnanjohtaja.

Kiinteistöyhtiö Enontekiön kunnan asunnoille pääomalaina

Kiinteistöyhtiö (Kiinteistöyhtiö Enontekiön kunnan asunnot) on esittänyt kunnalle, että kunta muuttaisi yhtiölle antamiaan lainoja pääomalainaksi yhteensä yli 100 000 euroa. Käytännössä pääomalainaksi muuttaminen tarkoittaa sitä, että lainaehtoihin ei voida laittaa takaisinmaksupäivää eikä korkoa ja pääomalainojen takaisin maksaminen kunnalle on hyvin epätodennäköistä.

Kunnanhallitus päätti 21.9.2020 pyytää Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoilta selvityksen Sakkaravaaran purkutoimenpiteistä ja Peltoenon realisoinnista sekä toimenpiteistä mihin yhtiö aikoo ryhtyä taloutensa tasapainottamiseksi vuoteen 2025 mennessä.

Kunnanhallitus päätti 14.12.2020 kunnan asuntoyhtiön esityksestä hyväksyä, että Kiinteistö Oy Ounasmajojen sulautuessa Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntoihin (EKA) 31.12.2019 siirtyneet sulautuneen yhtiön lainat Enontekiön kunnalta, yhteensä 104 618,47 muutetaan pääomalainaksi. Kunnanhallitus edellyttää kuitenkin, että EKA-yhtiö laittaa taloutensa kuntoon yhtiön omilla toimenpiteillä.

Kunnanhallitus päättää huomauttaa, että kunnanhallituksen 19.4.2017 päättämällä pääomalainoittamisella yhtiö halusi tuolloin varmistaa, että oma pääoma riittää Sakkaravaaran purkutoimenpiteisiin ja Peltoenon realisointiin. Em. syystä kunnanhallitus edellyttää, että jo päätetyt toimenpiteet, Sakkaravaaran purku ja Peltoenon realisointi, tulee toteuttaa vuoden 2021 aikana. Kunnanhallitus edellyttää, että EKA-yhtiö toimittaa kunnanhallitukselle puolivuosittain raportin yhtiön talouden tervehdyttämistoimenpiteiden edistymisestä.

Poliittinen kulttuurimuutos huolettaa

Kunnanhallitussa käytiin lopuksi keskustelua valtuuston puheenjohtajan esille tuomasta huolesta Enontekiön poliittisen kulttuurin muutoksesta viime aikana. -Olen erittäin huolestunut tilanteesta, jossa kunnanhallituksen jäsenet tai varajäsenet toistuvasti esittävät valtuuston päätösten täytäntöönpano estämistä ilman laillisuusperustetta. Se on valtuuston päätösten aliarviointia ja demokratian halveksuntaa. Pahimmillaan se voi tarkoittaa kunnanhallituksen luottamuksen menetystä valtuustossa, sanoo valtuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen.

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat