Arkisto

Kategoriat
5 heinäkuun, 2021

Enontekiön kunnassa toiminnan vuosi 2020

Koronavuonna Enontekiö satsasi elinvoimaan ja digitalisaation edistämiseen kuntalaisten palveluja unohtamatta. Vuoden aikana tehtiin monia historiallisia päätöksiä. Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen kokouksessaan 30.6.2021.

Suurinta poliittista keskustelua saivat aikaan lentokentän osto, sähköyhtiön myynti ja Peltovuoman koulun lakkauttaminen. Lentokentän ostolla kunta edistää saavutettavuutta, matkailua ja työllisyyttä. Sähköyhtiön myynnillä Enontekiö kykeni turvamaan kuntalaisille kestävän ja toimivan sähkösiirron. Kunnan alueen sähköverkkoon investoidaan valtion tuella tulevina vuosina 7 miljoonan euron verran.  Kunnanvaltuusto teki periaatepäätöksen sähköyhtiön myynnistä jo toukokuussa 2019.

”Onnistuimme yli odotusten kunnan taloudessa ja toiminnassa”, toteaa kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen. ”Koronavuosi muutoksineen oli poikkeuksellinen sekä kunnan työntekijöille että luottamushenkilöille. Satsaus elinvoimaan ja kunnan alueen sähköverkkoihin saatu satsaus on isoja asioita kuntalaisten ja yrittäjien näkökulmasta. On hyvä jatkaa työtä kuntalaisten ja Enontekiön parhaaksi.”

Digitalisointi harppasi Enontekiön hallinnossa vuonna 2020 ison askeleen. Kunta otti käyttöön sähköisen asian- ja asiakirjahallinnan, sähköiset toimielinten kokoukset ja kokousasiakirjojen julkaisun. Lisäksi kunta otti käyttöön sähköisen arkistointijärjestelmän. Muutokset teettivät ja tulevat edelleen teettämään työtä hallinnossa.

Korona pakotti kunnan päätöksenteon etäkokouksiin. Etätyöhön siirryttiin laajasti, mikä vaati nopeaa sopeutumista uudenlaisiin työtapoihin. Korona-aikana asiakkaiden palvelut pystyttiin turvaamaan ja työntekijöiden turvallisuus takaamaan.

Kunnan menot kasvoivat koronavuonna hieman, vuosikate parani valtionosuuksien takia

Vuonna 2020 kunnan nettomenot kasvoivat 230 000 eurolla edellisvuodesta ja kasvua oli edellisvuodesta 1,55 %, kun kunnissa keskimäärin kasvu oli 3,1 %.  Merkittävin kulujen lisäys tapahtui perusterveydenhuollossa, jossa tehtiin työtä koronan ehkäisemiseksi. Toisaalta erikoissairaanhoidon menot pienenivät, mikä tarkoittaa myös sitä, että hoitovelka kasvoi tuleville vuosille.

Verotulot kasvoivat 131 000 eurolla ja valtionosuudet kasvoivat 960 000 eurolla. Näiden ansiosta vuosikate oli 1,15 miljoonaa euroa kun se edellisvuonna oli vain 400 000 euroa. Vuosikate tarkoittaa rahaa, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Se kertoo myös kunnan talouden tasapainosta.

Kunnan tilikauden tulos oli 649 218,84 euroa ylijäämäinen, mikä johtui valtionosuudesta, jota saatiin koronan seurauksena. Ilman valtionosuutta kunnan tilikauden tulos olisi ollut huomattavasti heikompi. Tämä näkyy koko kuntakentällä.

Kunnan lainakanta asukasta kohti on hienoisesta noususta huolimatta pienempi kuin kunnissa keskimäärin. Huomattava on, että lainamäärän nousu johtui lentokentän kiitotien korjauksesta, johon saatiin sataprosenttinen valtion tuki, mutta tuen maksatus ajoittui vuoden 2021 toukokuulle. Kunta siis rahoitti väliaikaisesti kiitotien korjausta vuonna 2020.

Enontekiön kunnan lainakanta vuonna 2020 asukasta kohti on 2763 euroa, kun vastaava luku kunnissa keskimäärin on 3 474 euroa asukasta kohden.  Kunnan lainakanta oli 4,99 miljoonaa euroa ja konsernin lainakanta 10,08 miljoonaa euroa.

Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin koronasta huolimatta.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat