Arkisto

Kategoriat
22 huhtikuun, 2020

Enontekiön kunta hakee maankäyttöinsinööriä

Enontekiön kunta hakee maankäyttöinsinööriä 5 vuoden määräaikaiseen virkaan.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (maanmittaus) tai muu vastaava koulutus ja kokemusta maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvistä asiantuntijatehtävistä.

Ma. maankäyttöinsinöörin keskeisenä tehtävänä on vastata kunnan maankäytön suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kaavoituksesta. Tehtävä jakautuu maankäyttöön ja kaavoitukseen (n. 80 %) ja muihin tehtäviin (n. 20 %), joita ovat mm. kunnan omistamien maa- ja metsäalueiden hallinnointi, asuin- ja yritystonttien myyminen ja vuokraaminen, maa-alueiden hankinta (vapaaehtoiset kaupat ja lunastukset) ja yleisten alueiden haltuunotot.

Edellytämme sinulta kelpoisuusvaatimusten lisäksi kykyä projektinhallintaan ja itsenäistä ongelmanratkaisutaitoa. Tehtävän hoito edellyttää myös voimassa olevaa ajokorttia (henkilöauto) ja maastokelpoisuutta. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, hyviä neuvottelutaitoja sekä aikaansaavaa otetta. Saamen kielen taito katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3300 €/kk.

Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemukset ansioluetteloineen sekä kelpoisuuden osoittavat opinto- ja työtodistukset tulee toimittaa 13.5.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@enontekio.fi. Hakemukset voi lähettää vaihtoehtoisesti kirjeellä osoitteeseen Enontekiön kunta/kirjaamo, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Kuoreen tai s-postin osoiteriville merkintä ”hakemus maankäyttöinsinöörin virkaan”.

Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Hannu Autto (hannu.autto@enontekio.fi), puh. 0400 132 798.
Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat