Arkisto

Kategoriat
12 tammikuun, 2023

Enontekiön kunta osallistuu asumisen ja asuntotuotannon mahdollisuuksien kehittämisen esiselvityshankkeeseen.

Yksi suurimmista työvoiman saatavuuden ja alueen sekä elinkeinojen kehittymisen esteistä Lapissa on asumisen mahdollisuuksien vähäisyys ja laatu.

Hankkeen tulosten tavoitteena on edistää työvoiman saatavuutta, alueen elinvoimaisuuden kehittymistä, lisätä vetovoiman lisäksi pitovoimaa ja löytää kestäviä ratkaisuja asumisen haasteiden ratkaisemiseksi taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta käsin. Hankkeen tavoitteilla ja tuloksilla pyritään vauhdittamaan asuntohaasteen ratkaisujen syntymistä monella eri tasolla: paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 50 000 euroa, johon haetaan rahoitusta Lapin liitolta. Hankkeen suunniteltu kesto on 11/2022 – 10/2023. Enontekiön kunnan omarahoitusosuus on 1500 euroa hankkeen aikana.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat