Arkisto

Kategoriat
24 tammikuun, 2024

Enontekiön kunta tiedottaa: Enontekiön kunnan osoitetietojen päivitys

Osoite on kiinteistön tai rakennuksen sijaintia tarkoittava ilmaisu tai merkintä, jonka tavallisimmin muodostavat sen kadun tai tien nimi, jonka varrella kohde sijaitsee, sekä siihen liittyvä osoitenumero, joka osoittaa tarkemmin kohteen sijainnin kadun tai tien varrella.

Kunnan osoitejärjestelmässä annetaan osoitteet kaikille rakennuspaikkojen rakennuksille ja kiinteistöille ja tarpeen mukaan muillekin kohteille.

Osoitetietojen puutteet ja virheet aiheuttavat ongelmia monille käyttäjille. Osoitetietojärjestelmän yksi olennainen tarkoitus on parantaa turvallisuutta. Kattavien ja virheettömien osoitetietojen avulla hätätilanteissa avun tarve saadaan paikannettua oikein. Tällöin mm. turvallisuus- ja pelastusalan toimijat sekä viranomaiset löytävät perille ilman ylimääräisiä viiveitä. Luotettavat osoitetiedot parantavat myös muita palveluita, oli kyse sitten tavarantoimituksista tai taksista, kotipalveluista tai teknisen infran ylläpidosta.

Koska rakennusten ja tonttien osoitteet syntyvät kunnan prosesseissa, on tärkeää, että osoitetiedot saadaan korjattua kuntien tietojärjestelmiin ja sitä kautta edelleen kokoavaan osoitetietojärjestelmään.

Enontekiön kunta teetätti syksyllä 2023 osoitetietojen laatuanalyysin Maanmittauslaitoksella (MML). Osoitetietojen laatuanalyysin tarkoituksena on helpottaa kuntaa omien osoitetietojensa tarkastustyössä. Analyysi perustuu laskennalliseen analyysiin ja vertailuun kunnan osoitetietojen ja Maanmittauslaitoksen aineistojen välillä. Laatuanalyysi etsii puutteet ja mahdolliset virheet osoitetiedoissa. Analysoitavia osoitteita oli yhteensä n. 3900 kpl.

Osoitetietojen laatuanalyysissä löytyi lukuisia (n. 1300 kpl) puutteita ja virheitä kunnan osoitetiedoissa. Näistä syistä Enontekiön kunta aloittaa vuoden 2024 alussa osoitetietojen tarkistuksen ja päivityksen. Osoitetiedot tarkistetaan kohteittain, puutteelliset ja virheelliset osoitetiedot korjataan.

Kiinteistön omistajien ei tarvitse tässä vaiheessa ryhtyä toimenpiteisiin asian tiimoilta. Mikäli kiinteistön osoite muuttuu tai kiinteistölle tulee uusi osoite, Enontekiön kunta ilmoittaa muutoksesta erikseen jokaiselle kiinteistön omistajalle kirjallisesti.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat