Arkisto

Kategoriat
22 marraskuun, 2023

ENONTEKIÖN VESIHUOLTO OY:n KARESUVANNON VEDENJAKELUALUEEN KEITTOKEHOTUKSEN PURKU

TUNTURI-LAPIN YPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TIEDOTE 3
PL 60
99601 SODANKYLÄ 22.11.2023

ENONTEKIÖN VESIHUOLTO OY:n KARESUVANNON VEDENJAKELUALUEEN TALOUSVEDEN
KÄYTTÄJÄT

ENONTEKIÖN VESIHUOLTO OY:n KARESUVANNON VEDENJAKELUALUEEN
KEITTOKEHOTUKSEN PURKU

Ruoka – ja juomaveden keittokehotus on purettu keskiviikkona 22.11.2023 Karesuvannon
vedenjakelualueella. Verkostovesi on jälleen juomakelpoista, eikä sitä enää tarvitse keittää.
Enontekiön Vesihuolto Oy toimittaa vettä Enontekiön kunnan Karesuvannon kylän alueelle.

Karesuvannon vedenjakelualueen vedenottamon kaivoista ja verkoston vedestä on otettu
viimeisimmät uusintanäytteet 20.11.2023. Vesinäytteissä ei ole laboratoriotulosten mukaan todettu
koliformisia bakteereja, Escherichia coli –bakteeria, eikä enterokokkeja. Vesituloksien perusteella
keittokehotus on purettu. Vesi on juomakelpoista ja sitä voi käyttää normaalisti.

Čázi ii dárbbaš šat vuoššat
Čázis eai leat dávddadagaheaddji baktearat. Čáhci lea dohkálaš juhkat ja dan sáhttá geavahit
dábálaččat. Čáhcegeavahanráddjehus ii leat šat.

Tiedote keittokiellon purkamisesta julkaistaan Enontekiön kunnan verkkosivuilla ja Facebookissa,
Enontekiön sanomien verkkosivuilla, Lapin maakuntaradio Yle Lappi, Yle Sápmi ja Tunturi-Lapin
ympäristöterveydenhuollon verkkosivuilla www.tunturilapinyth.fi.

Lisätietoja antaa
– Enontekiön Vesihuolto Oy, toimitusjohtaja Kimmo Lämsä, puh. p. 0400 393 798,
kimmo.lamsa@enotekio.fi
– Enontekiön Vesihuolto Oy, Esko Ollila, puh. 040 685 1253, esko.ollila@enontekio.fi
– terveystarkastaja Anne Huhtala, puh. 0400 396 863, anne.huhtala@sodankyla.fi

Anne Huhtala
terveystarkastaja


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat