Arkisto

Kategoriat
1 helmikuun, 2022

Hetan asemakaavan muuttaminen, Pikku-Jyppyrä; kaavaehdotus nähtäville / Heahtá sajádatláva rievdadeapmi, Pikku-Jyppyrä; lávvaevttohus oaidnin láhkai

Kunnanhallitus asettaa Hetan asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti nähtäville 1.2. – 3.3.2022 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 3.3.2022 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi. Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

**********************************

Gielddaráđđehus ásaha Heahtá sajádatláva nuppástusevttohusa EHL 65 § ja EHÁ 27 § mieldásaččat oaidnin láhkai 1.2. – 3.3.2022 gaskasaš áigái Eanodaga gielddaviesus ja gieldda internet-siidduin.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 3.3.2022 čujuhusain: Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.

Lisätietoja/Lassidieđui kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat