Arkisto

Kategoriat
20 toukokuun, 2022

Hoivayksikkö ja lentokenttä puhuttivat kunnanvaltuuston kokouksessa

Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyi hoivayksikön rakennuspaikan, kuntastrategian 2022–2025 ja lentokentän peruskorjauksen lisärahoituksen kokouksessaan 18.5.2022.

Enontekiön kunnanvaltuuston kokouksessa 18.5.2022 tehtiin useita merkittäviä päätöksiä.

”Oli hyvä, että isot strategiset päätökset saatiin tehtyä perinpohjaisen keskustelun päätteeksi”, totesi vt. kunnanjohtaja Birgitta Eira kokouksen jälkeen. ”Nämä päätökset vievät Enontekiötä eteenpäin ja niiden avulla kuntaa pystytään rakentamaan pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi hoivayksikön paikan valinnalla on vaikutuksia ainakin 40 vuoden päähän. Kuntastrategia taas luo selkeät suuntaviivat koko valtuustokaudelle.”

Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden hoivayksikön rakennuspaikaksi vaihtoehdon ”B – Eläinlääkäri-lääkäritalon tontti” äänin 11–4. Valtuusto sai kattavan selonteon eri vaihtoehdoista, kuntalaiskyselyn tuloksista ja asiasta annetuista lausunnoista.

Perusteellisen keskustelun jälkeen valtuusto päätyi äänestämään vaihtoehtojen ”B – Eläinlääkäri-lääkäritalon tontti” ja ”D – päiväkodin viereinen tontti” välillä. Rakennuspaikaksi valittu eläinlääkäri-lääkäritalon tontti oli suosituin vaihtoehto myös kuntalaiskyselyssä.

Valtuusto hyväksyi myös Enontekiön kuntastrategian esityksen mukaisessa muodossa äänin 10–6. Eniten keskustelua herättivät kohdat kaivosvapaasta Enontekiöstä ja lentokentän kehittämisestä. Vastaehdotuksena esitettiin, että lentokentän aktivointia koskeva lause poistettaisiin strategiasta. Äänestyksen jälkeen strategia kuitenkin hyväksyttiin alkuperäisessä muodossaan. Osa valtuutetuista jätti eriävän mielipiteensä.

Lentokentän peruskorjaukseen tarvittava budjettimuutos hyväksyttiin äänin 13–3. Kunnanhallituksen esitys oli, että lentokentän korjaukseen varataan noin 1 miljoonan euron lisämääräraha ensi vuoden investointisuunnitelmaan. Kohonneiden kustannusten vuoksi investointisuunnitelmaa oli muutettava, jotta urakka voidaan kilpailuttaa kokonaisuutena.

Valtuutetut esittivät huolensa siitä, että mikäli valtiolta saada lisärahoitusta ja korjausurakkaan on jo sitouduttu, osa kuluista tulee kunnan maksettavaksi. Vastaehdotuksena esitettiin lisäinvestoinnin hyväksymistä ehdollisena vain, jos avustus saadaan. Äänestyksen jälkeen laajemman korjauksen mahdollistava investointisuunnitelma hyväksyttiin kuitenkin alkuperäisen esityksen mukaisesti.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat