Arkisto

Kategoriat
7 toukokuun, 2021

Hommakankaan asemakaavan muuttaminen: korttelit 9 – 52, kaavamuutos vireille / Hommakangas sajádatláva rievdadeapmi: koartilat 9 – 52, lávvanuppástus gieđahallamii

Enontekiön kunta kuuluttaa Hommakankaan asemakaavan muutoksen kortteleissa 9-52 vireille.

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen on nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan internet sivuilla 7.5.2021 alkaen.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi

______________________________________________________________________

Eanodaga gielda gulaha Hommakangas sajádatláva nuppástusa goartiliid 9-52 oasil gieđahallamii boahtimis.

Eanageavahan- ja huksenlága 63 §:a mieldásaš oassálastin- ja árvvoštallanplána, mas ovdanbuktojit lávvameannudeapmi ja osolaččaid vejolašvuohta oassálastit lávvaráhkadeapmái,  lea oaidnin láhkai gielddaviesus ja gieldda internet siidduin 7.5.2021 rájes.

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi

lisätietoja/lassidieđut kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat