Arkisto

Kategoriat
25 kesäkuun, 2023

Hyvinvointilautakunta kokoontui 15.6.

Enontekiön opetustoimi on kilpailuttanut ne koulukuljetukset, joita ei voida joukkoliikenteellä hoitaa, ajalle 1.8.2023-31.7.2025.

Hyvinvointilautakunta hyväksyy Enontekiön koulukuljetukset kilpailutuksen voittaneille liikennöitsijöille ajalle 1.8.2023-31.7.2025. Lisäksi hyvinvointilautakunta valtuuttaa hallinnollisen rehtorin järjestämään kohteen 15 lukiolaiskuljetus Palojärven suuntaan- kuljetuksen, josta ei saatu tarjousta.

Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta. Se on työkalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen kunnassa osana varhaiskasvatusta ja opetusta. Hyvinvointilautakunta hyväksyi Enontekiön kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman 2024-2030 ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen ja valtuustoon.

Vammaisneuvostoon nimettiin uusi varajäsen ehdotuksen mukaan, ja päätettiin, että saamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan hakua ei jatketa. Mikäli tarve saamenkieliselle opettajalle tulee kesken toimintakauden, tuodaan esitys siinä vaiheessa hyvinvointilautakunnalle.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_1562023


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat