Arkisto

Kategoriat
8 huhtikuun, 2024

Hyvinvointilautakunta kokoontui 21.3.

Hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle peruskoulun ja lukion yhteisen erityisopettajan viran perustamista 1.8.2024 alkaen. Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 29 000 € lisämäärärahaa talousarvioon erityisopettajan palkkauskustannuksiin syyslukukaudelle 2024, koska opetustoimen talousarviossa 2024 ei ole otettu huomioon mahdollisesti perustettavan uuden erityisopettajan palkkakuluja.

Uusi virka nähdään tarpeellisena, koska erityisoppilaiden määrä tulevina vuosina pysyy samana tai on kasvussa. Oppilaiden tuen tarpeet kasvavat myös muissa asioissa kuin oppimisessa: käytöshäiriöt ja tunne-elämän häiriöt yleistyvät vuosi vuodelta ja tukea tarvitaan yhä enemmän. Oppivelvollisuusiän nosto sekä lukiossa annettavan erityisopetuksen jatkuva lisääntynyt tarve aiheuttavat lisätyötä, eikä olemassa olevien viranhaltijoiden työaika riitä lisääntyvään tarpeeseen.

Hyvinvointilautakunta valitsi Enontekiön perusopetuksen ja Enontekiön Erälukion yhteiseen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin toimeen Maiju Isopahkalan ajalle 1.8.2024-31.7.2025. Virkaa haki kaksi henkilöä, joista toinen perui hakemuksen.

Hyvinvointilautakunta merkitsi alaisuuteensa kuuluvien toimialojen talousarviovuoden 2023 talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisen tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Enontekiön kuntaan on tullut selvityspyyntö Lapin aluehallintovirastosta vuoden 2023 saamen kielen ja saamenkielistä opetusta koskevista tiedoista, sekä toteutuneesta opetuksesta ja kustannuksista myönnetyn valtionavustuksen käytön tarkastusta varten.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi selvityksen vuoden 2023 osalta saamen kielen ja saamenkielistä opetusta koskevat tiedot toteutuneesta opetuksesta ja kustannuksista sekä toimittaa selvityksen Lapin aluehallintovirastolle.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2132024


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat