Arkisto

Kategoriat
6 kesäkuun, 2024

Hyvinvointilautakunta kokoontui 23.5.

Hyvinvointilautakunta antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi lukiolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiolakia, ylioppilastutkinnosta annettua lakia, oppivelvollisuuslakia sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia.

Enontekiön kunta on mukana De! 2 – Saamenkielinen nuorisotyön kehittäminen saamelaisalueen kunnissa- hankkeessa. Lautakunta ja nimesi hankkeen ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi saamenkielisen nuorisotyöntekijän Mari Syväjärven ja varajäseneksi nuorisotyöntekijä Miika Saukkosen. Hanketta rahoittaa Lapin AVI ja Enontekiön kunnan omavastuu vuonna 2024on 758,05 euroa.

Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi alaisuuteensa kuuluvien toimialojen osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Hyvinvointilautakunta linjasi 2025 vuoden taloussuunnitelman tavoitteita, painopisteitä ja valmistelua toimialojen taloussuunnitelmien pohjalta. Kokouksessa todettiin, että toimialojen henkilöstökustannukset, opetuksen kuljetukset ja työllisyyspalvelut nostavat hyvinvointilautakunnan vuoden 2025 alustavaa taloussuunnitelmaa 742 500 euroa vuoden 2024 talousarvioon nähden. Taloussuunnitelma 2025 annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Hyvinvointilautakunta päätti vt. sivistysjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti käynnistää työllisyyskoordinaattorin viran täyttämisen 1.8.2024 alkaen. Hyvinvointilautakunta valitsee haastatteluryhmäksi sivistysjohtajan ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan sekä valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastateltavat virkaa hakeneista sekä suorittamaan haastattelut.

Hyvinvointilautakunta otti vanhus- ja vammaisneuvoston vuoden 2023 toimintakertomukset tiedokseen ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2352024


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat