Arkisto

Kategoriat
5 helmikuun, 2024

Hyvinvointilautakunta kokoontui 25.1.

Hetan yhtenäisen peruskoulun ja Enontekiön Erälukion yhteinen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virka on täyttämättä 1.8.2024 alkaen. Hyvinvointilautakunta päätti valtuuttaa hallinnollisen rehtorin käynnistämään Hetan yhtenäisen peruskoulun ja Enontekiön Erälukion yhteisen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viran haun.

Valtioneuvoston asetus muuttaa perusopetuksen tuntijakoa siten, että 7. vuosiluokan minimituntimäärä B1-kielen ( ruotsin kieli ) osalta kasvaa yhdellä vuosiviikkotunnilla. Enontekiöllä opetetaan suomen kieltä saamenkielisessä opetuksessa oleville yläluokkalaisille kaksi vuosiviikkotuntia yli minimituntimäärän. Pitkien koulumatkojen vuoksi koulupäivät muodostuvat tällöin todella pitkiksi ja jaksaminen vähenee.

Hyvinvointilautakunta päätti muuttaa Enontekiön perusopetuksen tuntijakoa 7. vuosiluokan osalta siten, että siihen lisätään valtioneuvoston asetuksen mukainen B1-kielen (ruotsi) tunti sekä poistaa saamenkielisessä opetuksessa olevilta 7. luokan tuntijaosta yhden suomen kielen vuosiviikkotunnin.

TE-palvelut siirtyvät kuntien järjestettäväksi vuoden 2025 alusta alkaen. TE-palvelujen järjestämisvastuun siirto tapahtuu vuoden 2024 aikana. Enontekiön kunta kuuluu Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueeseen 1.1.2025 alkaen. Uudistuksen valmisteluvastuu on kunnalla yhteistyössä työllisyysalueen kanssa.

TE-palvelut 2024-uudistus edellyttää kunnalta riittävästi henkilöstöresurssia osallistua valmistelutyöhön sekä työllisyyden hoitamiseen valmistelutyön jälkeen. Tämän vuoksi kuntaan tulisi perustaa työllisyyskoordinaattorin virka. Enontekiön kunnanvaltuusto on vuoden 2024 talousarvion hyväksymisen yhteydessä varannut määrärahat työllisyyspalveluihin.

Hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa työllisyyskoordinaattorin viran hyvinvointilautakuntaan ja julistaa viran auki.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2512024


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat