Arkisto

Kategoriat
10 lokakuun, 2023

Hyvinvointilautakunta, kokous 28.9.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi kokouksessaan vuosisuunnitelmat lukuvuodeksi 2023-2024 Hetan yhtenäiselle peruskoululle, Karesuvannon koululle, Kilpisjärven koululle ja Enontekiön erälukiolle.

Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi alaisuuteensa kuuluvien toimialojen osavuosikatsaukset ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Hyvinvointilautakunta myös päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan alaisten toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelman hyväksymistä vuodelle 2024.

Hyvinvointilautakunta käsitteli yhteistyöasiakirjan päivitysluonnoksen ja antoi siitä kunnanhallitukselle lausunnon.

Yhteistyöasiakirjan päivitystyötä on tehty vuoden 2023 aikana. Yhteistyöasiakirjaan on kirjattu Enontekiön kunnan ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön muodot, avustusperiaatteet sekä tilojen käytön mahdollisuudet. Asiakirjan päivittämisestä keskusteltiin yhdistysfoorumissa 2.5.2023. Kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa lausuntoja 10.-19.5.2023 välisenä aikana ja lausuntoja tuli yhteensä 14. Yhteistyöasiakirjan päivityksen yhteydessä asiakirjan uudeksi nimeksi ehdotetaan ”Enontekiön kunnan avustusohje yhdistyksille ja yhteistöille”. Yhteistyöasiakirja käsitellään vielä elinvoimalautakunnassa ennen kuin se viedään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2892023


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat