Arkisto

Kategoriat
19 elokuun, 2021

Kaavoitusta koskeva yleisötilaisuus Kilpisjärvellä 6.9.2021 / Lávvaráhkadeami guoski álbmotdilálašvuohta Gilbbesjávrris 6.9.2021

Enontekiön kunta järjestää yleisötilaisuuden koskien Pohjois-Kilpisjärven asemakaavaa ja Kilpisjärven yleiskaavaa. Keskustelutilaisuus pidetään Kilpisjärven koululla 6.9 klo 17.30. Paikalla on kaavanlaatija Tapani Honkanen Seitap Oy:stä ja Enontekiön kunnan maankäyttöinsinööri Kai Takkunen. Tilaisuudessa noudatetaan voimassaolevia koronasuosituksia. Paikalla saamen kielen tulkki.

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita, kahvitarjoilu!

Eanodaga gielda lágida álbmotdilálašvuođa, mii guoská Davvi-Gilbbesjávrri sajádatláva ja Gilbbesjávrri oppalašláva. Ságastallandilálašvuohta dollojuvvo Gilbbesjávrri skuvllas 6.9. dmu 17.30. Báikki alde lávvadahkki Tapani Honkanen Seitap Oy:s ja Eanodaga gieldda eanageavahaninšenevra Kai Takkunen. Dilálašvuođas čuvvojuvvojit koronaávžžuhusat, mat leat fámus. Báikki alde sámegielat dulka.

Buohkat áššis beroštuvvan olbmot leat buresboahtán, káfestallan!

Etäosallistumismahdollisuus täältä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlmNmQ3MzMtZmRjZi00Mzg1LWFiYWQtZmQxMTQ2YWU1ZjA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c9535d-cda5-460f-8802-a3db8c8e88a0%22%2c%22Oid%22%3a%22ce78bd47-2843-4e53-97ad-d6e5aa65442e%22%7d


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat