Arkisto

Kategoriat
9 marraskuun, 2022

Kelkkareittien kehitys, toisen asteen opintotarjonta, uimaranta ja useita muita valtuustoaloitteita etenee valmisteluun

Enontekiön kunnanhallitus käsitteli 2.10.2022 kokouksessaan useita valtuustoaloitteita.

Kilpisjärven latujen, kelkkareittien ja Lompolo-Silaskaira-tien talvikunnossapidon kehittäminen etenee

Kilpisjärven latutampparin hankinta etenee. Kunnanhallitus esittää valtuustolle 75 000 € investointirahan varaamista vuodelle 2023 tampparin hankkimiseksi.

Moottorikelkkareittien parantamista selvitetään. Kahdessa valtuustoaloitteessa toivotaan kelkkareittien vaarallisten paikkojen läpikäyntiä, parempia opasteita ja Hettaan uutta reittiä järveltä huoltoasemalle. Kunnanhallitus pyytää elinvoimalautakuntaa selvittämään asiaa.

Inarin ja Enontekiön kunnat selvittävät yhteistyössä Lompolo-Silaskaira-metsäautotien talvikunnossapidon parantamista. Molemmissa kunnissa asiasta on tehty valtuustoaloite, ja asia etenee elinvoimalautakunnan valmisteluun.

Kunnan tiloihin ja niiden ylläpitoon toivotaan parannuksia

Kotipalvelun sosiaalitilojen laajentamista selvitetään. Nykyiset sosiaalitilat ovat liian ahtaat, eikä niissä ole esimerkiksi kunnollista pukeutumistilaa tai pukukaappeja. Kunnanhallitus pyytää hyvinvointilautakuntaa valmistelemaan asiaa.

Kunnanhallitus esittää Kilpisjärven monitoimitalon piha-alueen asfaltointia investointisuunnitelmaan 2023-2025. Näin vähennettäisiin pihalta sisätiloihin kulkeutuvaa hiekkaa, jolloin monitoimitalon lattiat pysyisivät paremmassa kunnossa.

Kunnan kiinteistöille esitetään vuosittaista lämmityksen ja ilmastoinnin huoltokontrollia. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä mahdollisia vahinkoja. Kunnanhallitus pyytää elinvoimalautakuntaa valmistelemaan asiaa ja välittää aloitteen tiedoksi Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille ja Kiinteistö Oy Virastotalolle.

Nuorten opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien parantamista selvitetään

Kunta selvittää mahdollisuuksia kehittää toisen asteen opintotarjontaa Enontekiöllä sekä tarjota koululaisille ja opiskelijoille koulutusta hygieniapassin, työ- ja tulityökorttien suorittamiseksi. Valtuustoaloitteessa toivotaan kunnan tiivistävän yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa ja lisäävän etäopiskelun mahdollisuuksia. Tämä tarjoaisi nuorille lisää mahdollisuuksia opiskella eri aloja muuttamatta pois paikkakunnalta. Korttien ja passien suorittaminen taas tukisi opiskelijoiden työllistymistä lomakuukausina. Kunnanhallitus pyytää elinvoimalautakuntaa valmistelemaan molempia asioita.

Uimarannan ja koirapuiston perustamista valmistellaan – omaishoitajille esitetään vapautusta liikuntamaksuista

Yleisen uimarannan perustamista Kotiseutumuseon rantaan selvitetään. Kunnanhallitus pyytää elinvoimalautakuntaa valmistelemaan asiaa valtuustoaloitteen pohjalta. Sen sijaan parkour-radan ja aktiviteettipuiston perustamiseksi tehdyn aloitteen jatkokäsittely siirtyy organisaatiouudistuksen jälkeiseen aikaan, sillä tällä hetkellä kunnassa ei ole riittävästi henkilöstöresursseja asian valmisteluun.

Koirapuiston perustamista Enontekiölle ja roska-astioiden lisäämistä kylille muun muassa koirien jätöksiä varten selvitetään. Kunnanhallitus pyytää elinvoimalautakuntaa valmistelemaan asioita kolmen valtuustoaloitteen pohjalta.

Omaishoitajille esitetään vapautusta liikuntapalveluiden maksuista. Aloitteen perusteluna on tukea arvokasta työtä tekevien omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista. Kunnanhallitus pyytää hyvinvointilautakuntaa valmistelemaan asiaa.

Kuntalaisten toiveissa autokatsastus, pankkiautomaatti ja induktiosilmukka kuulovammaisille

Kunnanhallitus lähettää lentokentän tiloista vastaavalle ENF Infra Oy:lle tiedoksi aloitteen, että lentokentän tiloihin perustettaisiin autojen katsastuspiste. Kunnanhallitus pitää aloitetta hyvänä ja kannustaa kaikenlaiseen yritystoimintaan alueella.

Pankkiautomaatin saamista takaisin Enontekiölle selvitetään. Kunnanhallitus kannattaa aloitetta saada pankkiautomaatti Enontekiölle ja antaa asian kunnanjohtajan edelleen valmisteltavaksi.

Enontekiön kunta hankkii mobiili-induktiosilmukan kuulovammaisia varten. Kunnanhallitus päätti asiasta valtuustoaloitteen ja vammaisneuvoston toiveen pohjalta.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat