Arkisto

Kategoriat
3 marraskuun, 2021

Kilpisjärven asemakaavan muutos, korttelit 9-10; kaavamuutos vireille/Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástus, koartilat 9-10; lávvanuppástus gieđahallamii

Enontekiön kunta kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille kortteleissa 9-10. Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen on nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan internet sivuilla 3.11.2021 alkaen. Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

**********************

Eanodaga gielda gulaha Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástusa gieđahallamii boahtimis koartiliin 9-10. Eanageavahan- ja huksenlága 63 §:a mieldásaš oassálastin- ja árvvoštallanplána, mas ovdanbuktojit lávvameannudeapmi ja osolaččaid vejolašvuohta oassálastit lávvaráhkadeapmái,  lea oaidnin láhkai gielddaviesus ja gieldda internet siidduin 3.11.2021 rájes. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.

Lisätietoja/ Lassidieđuid kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat