Arkisto

Kategoriat
14 joulukuun, 2021

Kilpisjärven asemakaavan muutos, korttelit 9 ja 10; kaavaluonnos nähtäville / Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástus, koartilat 9 ja 10; lávvahámus oaidnin láhkai

Kunnanhallitus asettaa Kilpisjärven kaavaluonnoksen kortteleissa 9 – 10 nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 § mukaisesti 14.12.2021 – 20.01.2022 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnos on nähtävillä Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 20.01.2022 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi. Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

___________________________________________

Gielddaráđđehus ásaha Gilbbesjávrri lávvahápmosa koartiliin 9 – 10 oaidnin láhkai EHL 62 §:a ja EHÁ 30 §:a mieldásaččat 14.12.2021 – 20.01.2022 gaskasaš áigái. Lávvahámus lea oaidnin láhkai Eanodaga gielddadálus ja gieldda internetsiidduin.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 20.01.2022 čujuhusain:  Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.

Lisätietoja/Lassidieđui kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat